מסה וביקורת - מהפכת אוקטובר בפלשתינה-א"י: המקרה של מפלגת הפועלים הסוציאליסטית

מסה וביקורת – מהפכת אוקטובר בפלשתינה-א"י: המקרה של מפלגת הפועלים הסוציאליסטית

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

המסה של אפרים דוידי שבה אל מהפכת אוקטובר מ-1917, אירוע דרמטי שנודעה לו השפעה עצומה על המאה העשרים. דוידי בוחן את השפעתה של המהפכה על הזירה המקומית באמצעות סיפורה של מפ"ס – מפלגת פועלים סוציאליסטית שהוקמה בארץ ישראל באוקטובר 1919, ושמייסדיה הגדירו עצמם קומוניסטים. דוידי ממקם את פעילות המפלגה בהקשר הפוליטי והחברתי שבו נוסדה: בעולם – המהפכה הבולשביקית וייסוד האינטרנציונל השלישי; בפלשתינה-א"י – התבססות השלטון הקולוניאלי הבריטי; ובקרב היישוב – העימות עם המפלגות הציוניות. אמנם כבר בשנת 1923 שינתה המפלגה את שמה (והפעם ליידיש), אבל סיפורה קצר-הימים מאיר תקוות וחלומות, משברים וכישלונות, שמלווים אותנו עד היום.

The Russian Revolution and the First Communists in Palestine

Efraim Davidi

This essay focuses on another dramatic event that occurred in 1917 and had a tremendous impact on the 20th century: the October Revolution. Davidi examines the impact of the Revolution on the local arena through the story of the Socialist Workers Party established in Palestine in October 1919, whose founders defined themselves as communists. Davidi places the party's activity in the political and social context in which it was founded: in the world – the Bolshevik revolution and the establishment of the Third International; in Palestine – the entrenchment of the British colonial regime; and in the yishuv – the communists’ confrontation with the Zionist parties. Although the party changed its name in 1923 (this time into Yiddish), its short-lived history illuminates hopes and dreams, crises and failures, which are with us to this day.

ثورة أكتوبر في فلسطين: دراسة حالة حزب العمال الاشتراكي

أفرايم دفيدي

 

تعود مقالة أفرايم دفيدي القصيرة إلى ثورة تشرين الأول 1917، وهو حدث دراماتيكي كان له بالغ الأثر على القرن العشرين. تتناول المقالة تأثير هذه الثورة على الحلبة المحلّية من خلال تناول قصة حزب العمال الاشتراكي الذي تأسّس في فلسطين في تشرين الأول 1919، وعرّف مؤسّسوه أنفسهم بوصفهم شيوعيّين. يقوم دفيدي بموضعة نشاط الحزب في السياق السياسي والاجتماعي الذي تأسّس فيه: عالميًا – الثورة البلشفية وإنشاء الكومنترن (المنظمة الشيوعية العالمية، 1919- 1943)؛ ومحليًا في فلسطين – تعزيز السلطة الكولونيالية البريطانية؛ وفي المستوطنات الصهيونية – الصدام فيما بين الأحزاب الصهيونية. وبالرغم من أن الحزب قد غيّر اسمه في سنة 1923 (لاسم آخر بلغة الإيديش)، إلاّ أن قصته القصيرة تسلّط الضوء على آمال وأحلام، أزمات وإخفاقات، لا تزال ترافقنا حتى يومنا هذا.

+ תקציר

המסה של אפרים דוידי שבה אל מהפכת אוקטובר מ-1917, אירוע דרמטי שנודעה לו השפעה עצומה על המאה העשרים. דוידי בוחן את השפעתה של המהפכה על הזירה המקומית באמצעות סיפורה של מפ"ס – מפלגת פועלים סוציאליסטית שהוקמה בארץ ישראל באוקטובר 1919, ושמייסדיה הגדירו עצמם קומוניסטים. דוידי ממקם את פעילות המפלגה בהקשר הפוליטי והחברתי שבו נוסדה: בעולם – המהפכה הבולשביקית וייסוד האינטרנציונל השלישי; בפלשתינה-א"י – התבססות השלטון הקולוניאלי הבריטי; ובקרב היישוב – העימות עם המפלגות הציוניות. אמנם כבר בשנת 1923 שינתה המפלגה את שמה (והפעם ליידיש), אבל סיפורה קצר-הימים מאיר תקוות וחלומות, משברים וכישלונות, שמלווים אותנו עד היום.

+ English

The Russian Revolution and the First Communists in Palestine

Efraim Davidi

This essay focuses on another dramatic event that occurred in 1917 and had a tremendous impact on the 20th century: the October Revolution. Davidi examines the impact of the Revolution on the local arena through the story of the Socialist Workers Party established in Palestine in October 1919, whose founders defined themselves as communists. Davidi places the party's activity in the political and social context in which it was founded: in the world – the Bolshevik revolution and the establishment of the Third International; in Palestine – the entrenchment of the British colonial regime; and in the yishuv – the communists’ confrontation with the Zionist parties. Although the party changed its name in 1923 (this time into Yiddish), its short-lived history illuminates hopes and dreams, crises and failures, which are with us to this day.

+ Arabic

ثورة أكتوبر في فلسطين: دراسة حالة حزب العمال الاشتراكي

أفرايم دفيدي

 

تعود مقالة أفرايم دفيدي القصيرة إلى ثورة تشرين الأول 1917، وهو حدث دراماتيكي كان له بالغ الأثر على القرن العشرين. تتناول المقالة تأثير هذه الثورة على الحلبة المحلّية من خلال تناول قصة حزب العمال الاشتراكي الذي تأسّس في فلسطين في تشرين الأول 1919، وعرّف مؤسّسوه أنفسهم بوصفهم شيوعيّين. يقوم دفيدي بموضعة نشاط الحزب في السياق السياسي والاجتماعي الذي تأسّس فيه: عالميًا – الثورة البلشفية وإنشاء الكومنترن (المنظمة الشيوعية العالمية، 1919- 1943)؛ ومحليًا في فلسطين – تعزيز السلطة الكولونيالية البريطانية؛ وفي المستوطنات الصهيونية – الصدام فيما بين الأحزاب الصهيونية. وبالرغم من أن الحزب قد غيّر اسمه في سنة 1923 (لاسم آخر بلغة الإيديش)، إلاّ أن قصته القصيرة تسلّط الضوء على آمال وأحلام، أزمات وإخفاقات، لا تزال ترافقنا حتى يومنا هذا.