מסה וביקורת - מולדת משותפת או בית לאומי: בני הארץ, הצהרת בלפור והשאלה הערבית

מסה וביקורת – מולדת משותפת או בית לאומי: בני הארץ, הצהרת בלפור והשאלה הערבית

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

מולדת משותפת או בית לאומי: בני הארץ, הצהרת בלפור והשאלה הערבית

הלל כהן ויובל עברי

 

הלל כהן ויובל עברי דנים במסה זו ביחסם של בני הארץ, היהודים הספרדים, להצהרת בלפור. האפשרות להקים מדינה יהודית, שבה ערביי הארץ יהפכו למיעוט, עוררה אופוריה בקרב קהילות יהודיות רבות בארץ ובעולם; אבל היא העמיקה את הדילמה שעמדה בפני יהודי הארץ הספרדים, המזרחים והמוגרבים, שמצאו עצמם קרועים בין הצטרפות לתנועה הציונית בנוסח האירופי-קולוניאלי שלה לבין ניסיון לעצב לאומיות יהודית ילידית המבוססת על אתוס המולדת המשותפת ליהודים ולערבים. תגובתם להצהרה של שני אישים, חיים בן קיקי ויוסף חיים קסטל, חושפת מארגים של נאמנויות ושותפויות שקדמו לחלוקה הבינארית בין יהודים לערבים – חלוקה שהלכה והתקבעה בשנים ההן.

Shared Homeland or Jewish National Home: Sephardi Natives of the Land, the Balfour Declaration and the Arab Question

Hillel Cohen & Yuval Evri

The authors discuss the attitude of the Sephardi natives of the land to the Balfour Declaration. The prospect of establishing a Jewish state, where the Arabs of the land would become a minority, was met with euphoria among many Jewish communities in Palestine and around the world. However, it deepened the dilemma facing the Sephardic, Mizrahi and Mughrabi Jews of the land, who found themselves torn between the European-colonial version of the Zionist movement, and the attempt to shape a native Jewish nationality based on the ethos of a joint homeland for Jews and Arabs. The response to the declaration by two figures, Haim Ben Kiki and Yosef Chaim Castel, reveals fabrics of loyalties and partnerships that predated the binary division between Jews and Arabs – a division that was taking hold in those years.

 

وطن مشترك أم بيت قومي: سكان البلاد، وعد بلفور والمسألة العربية

هيلل كوهين ويوبال عبري

 

يناقش هيلل كوهين ويوبال عبري في المقالة القصيرة الحالية نظرة اليهود الشرقيّين الفلسطينيّين لوعد بلفور. أثارت فرصة إنشاء دولة يهودية، يتحوّل وفقها سكان فلسطين العرب إلى أقلية، موجة فرح كبيرة في الجاليات اليهودية في البلاد وخارجها؛ ولكنها عمّقت المعضلة التي مثلت أمام يهود البلاد الفلسطينيّين (الشرقيّين والمغاربة) بشأن الانضمام إلى الحركة الصهيونية بصيغتها الأوروبية الكولونيالية أو السعي نحو تشكيل قومية يهودي أصلانية تستند إلى مثال أعلى يتجسّد في الوطن المشترك بين اليهود والعرب. تكشف ردود أفعالهم بشأن تصريح حاييم بن كيكي ويوسف حاييم كسطيل شبكات أحلافهم وتعاوناتهم التي كانت قائمة قبل هذا الفصل الثنائي الحاد بين اليهود والعرب – ذلك الفصل الذي أخذ بالطغيان مع مرور الوقت في حينه.

 

+ תקציר

מולדת משותפת או בית לאומי: בני הארץ, הצהרת בלפור והשאלה הערבית

הלל כהן ויובל עברי

 

הלל כהן ויובל עברי דנים במסה זו ביחסם של בני הארץ, היהודים הספרדים, להצהרת בלפור. האפשרות להקים מדינה יהודית, שבה ערביי הארץ יהפכו למיעוט, עוררה אופוריה בקרב קהילות יהודיות רבות בארץ ובעולם; אבל היא העמיקה את הדילמה שעמדה בפני יהודי הארץ הספרדים, המזרחים והמוגרבים, שמצאו עצמם קרועים בין הצטרפות לתנועה הציונית בנוסח האירופי-קולוניאלי שלה לבין ניסיון לעצב לאומיות יהודית ילידית המבוססת על אתוס המולדת המשותפת ליהודים ולערבים. תגובתם להצהרה של שני אישים, חיים בן קיקי ויוסף חיים קסטל, חושפת מארגים של נאמנויות ושותפויות שקדמו לחלוקה הבינארית בין יהודים לערבים – חלוקה שהלכה והתקבעה בשנים ההן.

+ English

Shared Homeland or Jewish National Home: Sephardi Natives of the Land, the Balfour Declaration and the Arab Question

Hillel Cohen & Yuval Evri

The authors discuss the attitude of the Sephardi natives of the land to the Balfour Declaration. The prospect of establishing a Jewish state, where the Arabs of the land would become a minority, was met with euphoria among many Jewish communities in Palestine and around the world. However, it deepened the dilemma facing the Sephardic, Mizrahi and Mughrabi Jews of the land, who found themselves torn between the European-colonial version of the Zionist movement, and the attempt to shape a native Jewish nationality based on the ethos of a joint homeland for Jews and Arabs. The response to the declaration by two figures, Haim Ben Kiki and Yosef Chaim Castel, reveals fabrics of loyalties and partnerships that predated the binary division between Jews and Arabs – a division that was taking hold in those years.

 

+ Arabic

وطن مشترك أم بيت قومي: سكان البلاد، وعد بلفور والمسألة العربية

هيلل كوهين ويوبال عبري

 

يناقش هيلل كوهين ويوبال عبري في المقالة القصيرة الحالية نظرة اليهود الشرقيّين الفلسطينيّين لوعد بلفور. أثارت فرصة إنشاء دولة يهودية، يتحوّل وفقها سكان فلسطين العرب إلى أقلية، موجة فرح كبيرة في الجاليات اليهودية في البلاد وخارجها؛ ولكنها عمّقت المعضلة التي مثلت أمام يهود البلاد الفلسطينيّين (الشرقيّين والمغاربة) بشأن الانضمام إلى الحركة الصهيونية بصيغتها الأوروبية الكولونيالية أو السعي نحو تشكيل قومية يهودي أصلانية تستند إلى مثال أعلى يتجسّد في الوطن المشترك بين اليهود والعرب. تكشف ردود أفعالهم بشأن تصريح حاييم بن كيكي ويوسف حاييم كسطيل شبكات أحلافهم وتعاوناتهم التي كانت قائمة قبل هذا الفصل الثنائي الحاد بين اليهود والعرب – ذلك الفصل الذي أخذ بالطغيان مع مرور الوقت في حينه.