גישה חופשית
מסה וביקורת - מונסון ישראלי

מסה וביקורת – מונסון ישראלי

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

מונסון ישראלי
יניב איצקוביץ'

כמה חודשים לפני השחרור שלי מהצבא, קיבל הגדוד שלי הוראה להתכונן ל"ביקורת חיצונית"
(אותו אירוע מדכא שבו מגיע תת–אלוף כלשהו אל המחנה, ואליו מתלווים, בדחילו ורחימו,
מפקד הבסיס, סגנו וחוליית שלישים, ובידיהם קלסרים עם חוצצים ושמרדפים, ומדי פעם מונה
התת–אלוף יתדות אוהל כדי להדגים דקדקנות, ואז מעיר לשליש בנימה ניצחונית "תרשום
תרשום", וזאת למגינת לבם של החיילים, שיכולים לשאת הכול — משפט תשלום, נזיפה —
ובלבד שלא יאמרו להם את השם הנורא — "הלמניה" (מוט לתקיעת בזנטים שמרעיד את אמות
הספים של האיברים הפנימיים ורודף את ה"מהלמן" בחלומותיו עוד שנים לאחר מכן)).
בפלוגה שלי "נמצאו חוסרים" (ביטוי שמכיל בתוכו סתירה פנימית, שהרי אין האַין יכול
להימצא, ובכל זאת, חוסר נמצא גם נמצא, ובמהרה התברר שזהו חוסר שחורג מרמת האוגדה:
רימונים, לבני חבלה וטילי לאו (כך גילינו, אגב, שיש דרגות שונות של אַין: רמת הגדוד,
רמת האוגדה ורמה שלגביה פסק הדין ברור: עד שלא ממלאים את החסר, לא יוצאים הביתה). במשך יומיים הפכנו את הבסיס, ובעיקר את מאהל התחמושת המכונה "בונקר", ושם, באחד
הארגזים שהיה אמור להכיל כדורי מא"ג, מצאתי שתי קופסאות ריקות מתחמושת אך מלאות
בגשם דאשתקד, או כך העדפתי לחשוב על פני האלטרנטיבה, ובתוך אחת מהן צף ספר קמוט.
בעזרת הקנה של הנשק הרמתי את הספר והצצתי בכריכה הכתומה…