ממלא מקום

מותר הכלב מן האדם: מׅגַששים לכלבי גישוש במשטרת המנדט

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

מותר הכלב מן האדם: מׅגַששים לכלבי גישוש במשטרת המנדט

בנימין בלום

 

בשנת 1935 ייסדה משטרת המנדט בפלשתינה יחידת כלבים לאיתור פושעים. היחידה, שהוקמה במסגרת הלקחים שהופקו ממאורעות תרפ״ט, הגיעה לשיא פעילותה במהלך המרד הערבי. המאמר סוקר את ההיבטים המשפטיים, ההיסטוריים והסוציולוגיים של הקמת יחידת הכלבים ושל אופני השימוש בכלבי גישוש בתקופת המנדט. השימוש בראיות הכלבים בהליכים פליליים, לעיתים אף כראיה יחידה, מלמד על נכונותם של הבריטים לאמץ שיטות הוכחה בלתי מהימנות באצטלה של מדע פורנזי, במיוחד בעיתות משבר. מדובר בראיות אשר מעצם טיבן קשה לערער על מהימנותן, ובכך טמון כוחן. השימוש בראיות אלו בבתי המשפט המנדטוריים מדגים את כישלונה של מערכת המשפט לעמוד בפרץ בזמן משבר ולבחון ראיות מסוג זה באופן ביקורתי. מעבר לכך, אופני השימוש ביחידת הכלבים מדגימים כיצד רתם השלטון הבריטי טאבו דתי ואמונות תפלות כדי להטיל את מוראו על האוכלוסייה המקומית בפלשתינה, וזאת על אף התחייבותו – במסגרת משימתו המתרבתת – למגר אמונות תפלות באימפריה ולהמירן במדע רציונלי. להחלפתם של גששים מקומיים בבעלי חיים אף נודעה משמעות סמלית: היא עשתה רדוקציה של הגששים האנושיים לחושיהם וליצריהם, ובה בעת הציבה את כלבי הגישוש במדרגה מעל הגששים.

Man Hath No Preeminence over the Canine:  Forensic Tracking in Mandate Palestine

Binyamin Blum

In 1935, the police force of the British Mandate in Palestine established a canine unit for locating criminals. The work of the unit, which was established on the basis of lessons learned from the 1929 riots, peaked during the Arab Revolt. The article reviews the legal, historical, and sociological aspects of the establishment of the canine unit and the uses of tracking dogs during the Mandate. The use of canine evidence—sometimes as the sole evidence—in criminal proceedings demonstrates the willingness of the British to adopt unreliable means of proof in the guise of forensic science, especially in times of crisis. Specifically, they used evidence that, by its very nature, was virtually irrefutable, and this was the essence of its power. The use of such evidence in the Mandate’s courts exemplifies the failure of the judicial system to prevent such abuses in times of crisis and to examine such evidence critically. Moreover, the ways in which the canine unit was used demonstrate how the British rulers exploited a religious taboo and superstitions to instill fear in the local population in Palestine, despite Britain’s commitment—as part of its civilizing mission—to eradicate superstitions from the empire and replace them with rational science. The replacement of local trackers by animals also had symbolic meaning: It reduced the human trackers to their senses and instincts and simultaneously positioned the tracking dogs above the human trackers.

الكلب أفضل من الإنسان: اقتفاء أثر كلاب تقصّي الأثر في شرطة الانتداب

بنيامين بلوم

أنشأت شرطة الانتداب في فلسطين في سنة 1935 وحدة كلاب لاقتفاء أثر المجرمين. وصلت هذه الوحدة، التي أنشئت في إطار استخلاص العبر من ثورة البراق لسنة 1929، إلى ذروة عملها خلال ثورة الـ36. تستعرض المقالة الأبعاد القضائية والتاريخية والسوسيولوجية لإنشاء وحدة الكلاب وأشكال استخدام كلاب اقتفاء الأثر في فترة الانتداب. نستنتج من خلال استخدام البيّنة الذي تعثر عليها الكلاب في البحث الجنائي، وأحيانًا بوصفها دليلاً وحيدًا، حول استعداد البريطانيّين استخدام أساليب لا تتمتّع بالصدقية تحت مظلة علم الأدلة الجنائية، وخاصة في أوقات الأزمات. يدور الحديث عن بيّنات يصعب بسبب طبيعتها زعزعة صدقيتها وهنا تكمن قوتها. إنَّ استخدام هذه البيّنات في المحاكم في فترة الانتداب تجسّد فشل الجهاز القضائي الثبات في أوقات الأزمات والتحقّق من بيّنات تنتمي إلى هذا النوع بصورة نقدية. كذلك، تجسّد أشكال استخدام وحدة الكلاب كذلك كيفية استغلّت السلطات البريطانية التابوهات الدينية والخرافات بغية إخافة السكّان المحلّيين في فلسطين، وذلك برغم تعهّدها في إطار دورها الرسمي في تحضّر البلد وأهله الذي يقتضي الحدّ من الخرافات في حدود الإمبراطورية واستبدالها بالتفكير العقلاني. يحمل استبدال قصّاصي الأثر المحلّيين بحيوانات معان رمزية: فقد تمّ اختزال قصّاصي الأثر البشريّين لحواسّهم وغرائزهم، وفي نفس الوقت تمّ تنصيب كلاب اقتفاء الأثر بدرجة أعلى من قصّاصي الأثر البشريّين.

+ תקציר

מותר הכלב מן האדם: מׅגַששים לכלבי גישוש במשטרת המנדט

בנימין בלום

 

בשנת 1935 ייסדה משטרת המנדט בפלשתינה יחידת כלבים לאיתור פושעים. היחידה, שהוקמה במסגרת הלקחים שהופקו ממאורעות תרפ״ט, הגיעה לשיא פעילותה במהלך המרד הערבי. המאמר סוקר את ההיבטים המשפטיים, ההיסטוריים והסוציולוגיים של הקמת יחידת הכלבים ושל אופני השימוש בכלבי גישוש בתקופת המנדט. השימוש בראיות הכלבים בהליכים פליליים, לעיתים אף כראיה יחידה, מלמד על נכונותם של הבריטים לאמץ שיטות הוכחה בלתי מהימנות באצטלה של מדע פורנזי, במיוחד בעיתות משבר. מדובר בראיות אשר מעצם טיבן קשה לערער על מהימנותן, ובכך טמון כוחן. השימוש בראיות אלו בבתי המשפט המנדטוריים מדגים את כישלונה של מערכת המשפט לעמוד בפרץ בזמן משבר ולבחון ראיות מסוג זה באופן ביקורתי. מעבר לכך, אופני השימוש ביחידת הכלבים מדגימים כיצד רתם השלטון הבריטי טאבו דתי ואמונות תפלות כדי להטיל את מוראו על האוכלוסייה המקומית בפלשתינה, וזאת על אף התחייבותו – במסגרת משימתו המתרבתת – למגר אמונות תפלות באימפריה ולהמירן במדע רציונלי. להחלפתם של גששים מקומיים בבעלי חיים אף נודעה משמעות סמלית: היא עשתה רדוקציה של הגששים האנושיים לחושיהם וליצריהם, ובה בעת הציבה את כלבי הגישוש במדרגה מעל הגששים.

+ English

Man Hath No Preeminence over the Canine:  Forensic Tracking in Mandate Palestine

Binyamin Blum

In 1935, the police force of the British Mandate in Palestine established a canine unit for locating criminals. The work of the unit, which was established on the basis of lessons learned from the 1929 riots, peaked during the Arab Revolt. The article reviews the legal, historical, and sociological aspects of the establishment of the canine unit and the uses of tracking dogs during the Mandate. The use of canine evidence—sometimes as the sole evidence—in criminal proceedings demonstrates the willingness of the British to adopt unreliable means of proof in the guise of forensic science, especially in times of crisis. Specifically, they used evidence that, by its very nature, was virtually irrefutable, and this was the essence of its power. The use of such evidence in the Mandate’s courts exemplifies the failure of the judicial system to prevent such abuses in times of crisis and to examine such evidence critically. Moreover, the ways in which the canine unit was used demonstrate how the British rulers exploited a religious taboo and superstitions to instill fear in the local population in Palestine, despite Britain’s commitment—as part of its civilizing mission—to eradicate superstitions from the empire and replace them with rational science. The replacement of local trackers by animals also had symbolic meaning: It reduced the human trackers to their senses and instincts and simultaneously positioned the tracking dogs above the human trackers.

+ Arabic

الكلب أفضل من الإنسان: اقتفاء أثر كلاب تقصّي الأثر في شرطة الانتداب

بنيامين بلوم

أنشأت شرطة الانتداب في فلسطين في سنة 1935 وحدة كلاب لاقتفاء أثر المجرمين. وصلت هذه الوحدة، التي أنشئت في إطار استخلاص العبر من ثورة البراق لسنة 1929، إلى ذروة عملها خلال ثورة الـ36. تستعرض المقالة الأبعاد القضائية والتاريخية والسوسيولوجية لإنشاء وحدة الكلاب وأشكال استخدام كلاب اقتفاء الأثر في فترة الانتداب. نستنتج من خلال استخدام البيّنة الذي تعثر عليها الكلاب في البحث الجنائي، وأحيانًا بوصفها دليلاً وحيدًا، حول استعداد البريطانيّين استخدام أساليب لا تتمتّع بالصدقية تحت مظلة علم الأدلة الجنائية، وخاصة في أوقات الأزمات. يدور الحديث عن بيّنات يصعب بسبب طبيعتها زعزعة صدقيتها وهنا تكمن قوتها. إنَّ استخدام هذه البيّنات في المحاكم في فترة الانتداب تجسّد فشل الجهاز القضائي الثبات في أوقات الأزمات والتحقّق من بيّنات تنتمي إلى هذا النوع بصورة نقدية. كذلك، تجسّد أشكال استخدام وحدة الكلاب كذلك كيفية استغلّت السلطات البريطانية التابوهات الدينية والخرافات بغية إخافة السكّان المحلّيين في فلسطين، وذلك برغم تعهّدها في إطار دورها الرسمي في تحضّر البلد وأهله الذي يقتضي الحدّ من الخرافات في حدود الإمبراطورية واستبدالها بالتفكير العقلاني. يحمل استبدال قصّاصي الأثر المحلّيين بحيوانات معان رمزية: فقد تمّ اختزال قصّاصي الأثر البشريّين لحواسّهم وغرائزهم، وفي نفس الوقت تمّ تنصيب كلاب اقتفاء الأثر بدرجة أعلى من قصّاصي الأثر البشريّين.