ממלא מקום

מי אני ללא גלות? על "גלות בתוך ריבונות" (גיליונות 4–5, 1993–1994)

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

מי אני ללא גלות?

אמנון רז-קרקוצקין חוזר למאמרו "גלות בתוך ריבונות: לביקורת 'שלילת הגלות' בתרבות הישראלית"

 

אמנון רז-קרקוצקין חוזר אל מאמרו המכונן "גלות בתוך ריבונות", שפורסם בשני חלקים בגיליונות 4 ו-5 של תיאוריה וביקורת (1993–1994). מפרספקטיבה של 25 שנה בוחן רז-קרקוצקין מחדש מושגי מפתח כגון "גלות", "דו-לאומיות" ו"מזרח", ומגלה שהוא עדיין שואל את אותן שאלות ונדרש לאותם מושגים. השינויים ההיסטוריים הדרמטיים שהתחוללו מאז בישראל/פלסטין – ובראשם "תהליך השלום" ושברו – רק מחזקים את הרלוונטיות של השאלה שעמדה בלב ליבו של המאמר המקורי: כיצד אפשר לבסס קיום יהודי בארץ ישראל על חזון של שוויון בין יהודים ופלסטינים? רז-קרקוצקין משכלל במאמר זה את התזה שלו וטוען כי המפתח לקיום כזה מבוסס על פנייה אל הגלות כאקט של קבלת אחריות.

Who Am I without Exile? Revisiting “Exile within Sovereignty” (vols. 4–5, 1993–1994)

Amnon Raz-Krakotzkin

 

Amnon Raz-Krakotzkin returns to his formative article “Exile within Sovereignty,” which appeared in two parts in issues 4 and 5 of Theory and Criticism (1993–1994). With the perspective of the 25 years that have passed, Raz-Krakotzkin reexamines key concepts such as exile, binationality, and Mizrach and discovers that he is still asking the same questions and still deals with the same concepts. The dramatic historic changes since then in Israel/Palestine – first and foremost the peace process and its collapse – increase the relevance of the question that lay at the heart of the original article: How is it possible to base Jewish existence in the Land of Israel on the vision of equality between Jews and Palestinians? In this article Raz-Krakotzkin refines his thesis and argues that the key to such existence is based on a turn to exile as an act of accepting responsibility.

مَن أنا من دون المنفى؟

أمنون راز كوراكتسكين يعود إلى مقالته "منفى داخل السيادة: نحو نقد ’نفي المنفى‘ في الثقافة الإسرائيلية"

 

أمنون راز كوراكتسكين يعود إلى مقالته المؤسّسة "منفى داخل السيادة"، التي نشرت على جزأين في العددين 4 و 5 لدورية نظرية ونقد (في السنتين 1993–1994). بنظرة استرجاعية، 25 سنة إلى الوراء، يفحص راز كوراكتسكين من جديد مصطلحات مفتاحية مثل "منفى"، "ثنائية القومية"، و"شرق"، ويكتشف أنه لا زال يطرح الأسئلة ذاتها ويستخدم المصطلحات نفسها. إن التحوّلات التاريخية الكبيرة التي طرأت منذ ذلك الحين في إسرائيل/فلسطين – وعلى رأسها "عملية السلام" وتهشّمها – قد عزّزت بصورة أكبر صلة السؤال الذي وقف في قلب مقالته الأصلية: كيف يمكن تأسيس كيان يهودي في أرض إسرائيل على تصوّر يقوم على المساواة بين اليهود والفلسطينيّين؟ يقوم راز كوراكتسكين في معرض المقالة الحالية بتطوير طرحه ويجادل أن حجر الزاوية لهذا الكيان يستند إلى التوجّه إلى المنفى بوصفه فعلاً للتحلّي بالمسئولية.

+ תקציר

מי אני ללא גלות?

אמנון רז-קרקוצקין חוזר למאמרו "גלות בתוך ריבונות: לביקורת 'שלילת הגלות' בתרבות הישראלית"

 

אמנון רז-קרקוצקין חוזר אל מאמרו המכונן "גלות בתוך ריבונות", שפורסם בשני חלקים בגיליונות 4 ו-5 של תיאוריה וביקורת (1993–1994). מפרספקטיבה של 25 שנה בוחן רז-קרקוצקין מחדש מושגי מפתח כגון "גלות", "דו-לאומיות" ו"מזרח", ומגלה שהוא עדיין שואל את אותן שאלות ונדרש לאותם מושגים. השינויים ההיסטוריים הדרמטיים שהתחוללו מאז בישראל/פלסטין – ובראשם "תהליך השלום" ושברו – רק מחזקים את הרלוונטיות של השאלה שעמדה בלב ליבו של המאמר המקורי: כיצד אפשר לבסס קיום יהודי בארץ ישראל על חזון של שוויון בין יהודים ופלסטינים? רז-קרקוצקין משכלל במאמר זה את התזה שלו וטוען כי המפתח לקיום כזה מבוסס על פנייה אל הגלות כאקט של קבלת אחריות.

+ English

Who Am I without Exile? Revisiting “Exile within Sovereignty” (vols. 4–5, 1993–1994)

Amnon Raz-Krakotzkin

 

Amnon Raz-Krakotzkin returns to his formative article “Exile within Sovereignty,” which appeared in two parts in issues 4 and 5 of Theory and Criticism (1993–1994). With the perspective of the 25 years that have passed, Raz-Krakotzkin reexamines key concepts such as exile, binationality, and Mizrach and discovers that he is still asking the same questions and still deals with the same concepts. The dramatic historic changes since then in Israel/Palestine – first and foremost the peace process and its collapse – increase the relevance of the question that lay at the heart of the original article: How is it possible to base Jewish existence in the Land of Israel on the vision of equality between Jews and Palestinians? In this article Raz-Krakotzkin refines his thesis and argues that the key to such existence is based on a turn to exile as an act of accepting responsibility.

+ Arabic

مَن أنا من دون المنفى؟

أمنون راز كوراكتسكين يعود إلى مقالته "منفى داخل السيادة: نحو نقد ’نفي المنفى‘ في الثقافة الإسرائيلية"

 

أمنون راز كوراكتسكين يعود إلى مقالته المؤسّسة "منفى داخل السيادة"، التي نشرت على جزأين في العددين 4 و 5 لدورية نظرية ونقد (في السنتين 1993–1994). بنظرة استرجاعية، 25 سنة إلى الوراء، يفحص راز كوراكتسكين من جديد مصطلحات مفتاحية مثل "منفى"، "ثنائية القومية"، و"شرق"، ويكتشف أنه لا زال يطرح الأسئلة ذاتها ويستخدم المصطلحات نفسها. إن التحوّلات التاريخية الكبيرة التي طرأت منذ ذلك الحين في إسرائيل/فلسطين – وعلى رأسها "عملية السلام" وتهشّمها – قد عزّزت بصورة أكبر صلة السؤال الذي وقف في قلب مقالته الأصلية: كيف يمكن تأسيس كيان يهودي في أرض إسرائيل على تصوّر يقوم على المساواة بين اليهود والفلسطينيّين؟ يقوم راز كوراكتسكين في معرض المقالة الحالية بتطوير طرحه ويجادل أن حجر الزاوية لهذا الكيان يستند إلى التوجّه إلى المنفى بوصفه فعلاً للتحلّي بالمسئولية.