ממתי אתה מדבר עם ח' ו־ע'? הבחירה במזרחיות ותהליך ההתמזרחות: חטיבת גולני כמקרה בוחן

ממתי אתה מדבר עם ח' ו־ע'? הבחירה במזרחיות ותהליך ההתמזרחות: חטיבת גולני כמקרה בוחן

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

ממתי אתה מדבר עם ח' ו־ע'? הבחירה במזרחיות ותהליך ההתמזרחות: חטיבת גולני כמקרה בוחן / דנה גרוסוירט קחטן

מטרתו של מאמר זה לבחון את תהליך ההתמזרחות. המחקר על אתניות בחברה בישראל התמקד ב"מזרחים" וב"מזרחיוּת" וביקש לערער את הדיכוטומיה ההיררכית בין אשכנזיוּת למזרחיוּת, וכן את האופן שבו האשכנזים ייצרו וייצגו את המזרחים ואת המזרחיות. מחקרים נוספים בחנו את האשכנזיות ואת תהליך ה"השתכנזות". ואולם, מחקרים על תהליך ההתמזרחות כמעט אינם בנמצא. מחקר זה מראה כי בניגוד להנחה הרווחה שהמעבר (pass) מתרחש ממזרחיות לאשכנזיות, ייתכן תהליך הפוך של אימוץ ההתנהגות והזהות המזרחיות. המאמר מבוסס על מחקר שנערך בקרב שתי חטיבות חיל רגלים בצה"ל: חטיבת גולני, אשר נתפסת מזרחית, וחטיבת הצנחנים, אשר נתפסת אשכנזית. מתוך התמקדות בחטיבת גולני, המחברת בוחנת את תהליך ההתמזרחות דרך פרפורמנס של פרקטיקות תרבות. טענתה היא שהחיילים לומדים ומאמצים את התרבות הארגונית האתנית של החטיבה ובכך מייצרים זהות אלטרנטיבית לזהות ההגמונית הדומיננטית, ומאתגרים את הסטיגמטיות של הזהות המזרחית.

Since When Do You Have a Mizrahi Accent? Choosing Mizrahiness and the Processes of Becoming Mizrahi / Dana Grosswirth Kachtan

This article examines the processes of acting and becoming Mizrahi. Research on ethnicity in Israeli society has focused on the Mizrahi and on Mizrahiness: scholars have tended to challenge the hierarchical dichotomy between Ashkenazi and Mizrahi; reveal how the Ashkenazim produced and represented the Mizrahim; and examine the process of construction of Mizrahiness. Several other studies examine the process of becoming Ashkenazi (“hishtaknezut”) – but very few studies explore the process of becoming Mizrahi. Contrary to the conventional wisdom that, given the option, individuals will abandon the unprivileged Mizrahi identity and become Ashkenazim, this paper’s findings indicate that passing as Mizrahi also exists. The research is based on a study of two infantry brigades in the IDF: the Golani Brigade, generally perceived as Mizrahi, and the Paratroopers Brigade, generally perceived as Ashkenazi. The study focuses on the Golani Brigade, examining the performance of cultural practices of acting and becoming Mizrahi. I argue that by learning and adopting the ethnic organizational culture of the brigade, the soldiers construct an alternative to the hegemonic identity and challenge the stigmatization of the Mizrahi identity.

منذ متى تنطق بالحاء والعين؟ اختيار الهويّة الشرقيّة وسيرورة الاستشراق: لواء جولاني كحالة دراسيّة / دانا غروسويرت قحطن

تسعى المقالة الحاليّة إلى فحص سيرورة الاستشراق (بمعنى استبطان الهويّة الشرقيّة وتبنّيها). ركّز بحث الإثنيّة في المجتمع الإسرائيل على "الشرقيّين" و"الهويّة الشرقيّة"، وسعى إلى زعزعة الفصل الحادّ القائم بين الهويّة الأشكنازيّة والهويّة الشرقيّة، كما وسعى إلى زعزعة الشكل الذي اعتمده الأشكناز في تشكيل الشرقيّين والهويّة الشرقيّة وإنتاجهم كذلك. كما فحصت دراسات أخرى الهويّة الأشكنازيّة وسيرورة استبطان الهويّة الأشكنازيّة وتبنّيها. ولكننا نفتقر بالكلية تقريبًا لأبحاث حول سيرورة استبطان الهويّة الشرقيّة وتبنّيها. خلافًا للفرضيّة السائدة القائلة إنّ العبور (pass) القائم هو من الهويّة الشرقيّة باتّجاه الهويّة الأشكنازيّة، تشير المقالة الحاليّة إلى العبور بالاتّجاه المعاكس بشأن تبنّي السلوكيّات والهويّة الشرقيّة. تستند المقالة إلى بحث أُجري على لواءين من المشاة في الجيش الإسرائيليّ: لواء جولاني، الذي يعتبر لواءً شرقيًّا، ولواء المظليّين الذي يعتبر لواءً أشكنازيًّا. من خلال التركيز على لواء جولاني، تسعى الكاتبة إلى فحص سيرورة الاستشراق عبر فحص تمظهرات بعض السلوكيّات ذات الأبعاد الثقافيّة. وتصل الكاتبة إلى صياغة طرح مفاده أنّ الجنود يتعلّمون ويستبطنون الثقافة الإثنيّة المنظِّمة للواء، ومن خلال ذلك ينتجون هويّة بديلة للهويّة المهيمنة السائدة، ويتحدّون الصور النمطيّة للهويّة الشرقيّة.

+ תקציר

ממתי אתה מדבר עם ח' ו־ע'? הבחירה במזרחיות ותהליך ההתמזרחות: חטיבת גולני כמקרה בוחן / דנה גרוסוירט קחטן

מטרתו של מאמר זה לבחון את תהליך ההתמזרחות. המחקר על אתניות בחברה בישראל התמקד ב"מזרחים" וב"מזרחיוּת" וביקש לערער את הדיכוטומיה ההיררכית בין אשכנזיוּת למזרחיוּת, וכן את האופן שבו האשכנזים ייצרו וייצגו את המזרחים ואת המזרחיות. מחקרים נוספים בחנו את האשכנזיות ואת תהליך ה"השתכנזות". ואולם, מחקרים על תהליך ההתמזרחות כמעט אינם בנמצא. מחקר זה מראה כי בניגוד להנחה הרווחה שהמעבר (pass) מתרחש ממזרחיות לאשכנזיות, ייתכן תהליך הפוך של אימוץ ההתנהגות והזהות המזרחיות. המאמר מבוסס על מחקר שנערך בקרב שתי חטיבות חיל רגלים בצה"ל: חטיבת גולני, אשר נתפסת מזרחית, וחטיבת הצנחנים, אשר נתפסת אשכנזית. מתוך התמקדות בחטיבת גולני, המחברת בוחנת את תהליך ההתמזרחות דרך פרפורמנס של פרקטיקות תרבות. טענתה היא שהחיילים לומדים ומאמצים את התרבות הארגונית האתנית של החטיבה ובכך מייצרים זהות אלטרנטיבית לזהות ההגמונית הדומיננטית, ומאתגרים את הסטיגמטיות של הזהות המזרחית.

+ English

Since When Do You Have a Mizrahi Accent? Choosing Mizrahiness and the Processes of Becoming Mizrahi / Dana Grosswirth Kachtan

This article examines the processes of acting and becoming Mizrahi. Research on ethnicity in Israeli society has focused on the Mizrahi and on Mizrahiness: scholars have tended to challenge the hierarchical dichotomy between Ashkenazi and Mizrahi; reveal how the Ashkenazim produced and represented the Mizrahim; and examine the process of construction of Mizrahiness. Several other studies examine the process of becoming Ashkenazi (“hishtaknezut”) – but very few studies explore the process of becoming Mizrahi. Contrary to the conventional wisdom that, given the option, individuals will abandon the unprivileged Mizrahi identity and become Ashkenazim, this paper’s findings indicate that passing as Mizrahi also exists. The research is based on a study of two infantry brigades in the IDF: the Golani Brigade, generally perceived as Mizrahi, and the Paratroopers Brigade, generally perceived as Ashkenazi. The study focuses on the Golani Brigade, examining the performance of cultural practices of acting and becoming Mizrahi. I argue that by learning and adopting the ethnic organizational culture of the brigade, the soldiers construct an alternative to the hegemonic identity and challenge the stigmatization of the Mizrahi identity.

+ Arabic

منذ متى تنطق بالحاء والعين؟ اختيار الهويّة الشرقيّة وسيرورة الاستشراق: لواء جولاني كحالة دراسيّة / دانا غروسويرت قحطن

تسعى المقالة الحاليّة إلى فحص سيرورة الاستشراق (بمعنى استبطان الهويّة الشرقيّة وتبنّيها). ركّز بحث الإثنيّة في المجتمع الإسرائيل على "الشرقيّين" و"الهويّة الشرقيّة"، وسعى إلى زعزعة الفصل الحادّ القائم بين الهويّة الأشكنازيّة والهويّة الشرقيّة، كما وسعى إلى زعزعة الشكل الذي اعتمده الأشكناز في تشكيل الشرقيّين والهويّة الشرقيّة وإنتاجهم كذلك. كما فحصت دراسات أخرى الهويّة الأشكنازيّة وسيرورة استبطان الهويّة الأشكنازيّة وتبنّيها. ولكننا نفتقر بالكلية تقريبًا لأبحاث حول سيرورة استبطان الهويّة الشرقيّة وتبنّيها. خلافًا للفرضيّة السائدة القائلة إنّ العبور (pass) القائم هو من الهويّة الشرقيّة باتّجاه الهويّة الأشكنازيّة، تشير المقالة الحاليّة إلى العبور بالاتّجاه المعاكس بشأن تبنّي السلوكيّات والهويّة الشرقيّة. تستند المقالة إلى بحث أُجري على لواءين من المشاة في الجيش الإسرائيليّ: لواء جولاني، الذي يعتبر لواءً شرقيًّا، ولواء المظليّين الذي يعتبر لواءً أشكنازيًّا. من خلال التركيز على لواء جولاني، تسعى الكاتبة إلى فحص سيرورة الاستشراق عبر فحص تمظهرات بعض السلوكيّات ذات الأبعاد الثقافيّة. وتصل الكاتبة إلى صياغة طرح مفاده أنّ الجنود يتعلّمون ويستبطنون الثقافة الإثنيّة المنظِّمة للواء، ومن خلال ذلك ينتجون هويّة بديلة للهويّة المهيمنة السائدة، ويتحدّون الصور النمطيّة للهويّة الشرقيّة.