גישה חופשית
מסה וביקורת - דין וחשבון לאקדמיה (לספרות)

מסה וביקורת – דין וחשבון לאקדמיה (לספרות)

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

דין וחשבון לאקדמיה (לספרות)
עמרי הרצוג ויעל שנקר

השיח המתמשך על היחלשותם של מדעי הרוח מציע פרדיגמות פרשניות משכנעות, שרובן מפנות את המבט כלפי חוץ מאיים. יש הממקמים את שקיעת מעמדם של מדעי הרוח בהקשר תרבותי היפר–קפיטליסטי רחב, המפגין מודלים נחשקים של ידע ושל הצלחה ומשתמש בתביעה לשיפור עצמי בהקשרים חומריים; אלו מובטחים באמצעות לימודי ניהול או מקצועות "פרקטיים" אחרים. האצבע המאשימה מופנית גם להעלאת סף הגירוי וצמצום טווח הקשב וההעמקה של סטודנטים. יש שמדגישים היבטים כלכליים של חלוקת משאבים אקדמיים בעידן של "ניהול רווחים", חלוקה שמצמצמת את ההשקעה המוסדית במדעי הרוח; ורבים מצביעים על הקשרים פוליטיים אקטואליים של דה–לגיטימציה…