מסה וביקורת - ההיסטוריה החדשה של להט״ביות

מסה וביקורת – ההיסטוריה החדשה של להט״ביות

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

ההיסטוריה החדשה של להט"ביות / מיכל שפירא

שפירא סוקרת כמה ספרים העוסקים בהיסטוריה להט״בית מודרנית במערב אירופה ודנה במאפייניו של מה שהיא מגדירה כגל שני בתחום ההיסטוריה הלהט״בית. לטענתה, מחקרי הגל השני, שראו אור בשני העשורים האחרונים, מעריכים מחדש כמה מהנחות היסוד של הגל הראשון, ומדגישים את הקשר בין היסטוריה להט״בית ובין תחומים משיקים – היסטוריה של המרחב והעיר המודרנית, פיתוחה של ההיסטוריוגרפיה הלסבית, והעיסוק בשאלת התיקוף ההיסטורי. על בסיס הדיון הזה היא מציעה כיוונים חדשים למחקר שישקפו את הרגע הנוכחי בהיסטוריה של הפוליטיקה והאקטיביזם הגאים.

+ תקציר

ההיסטוריה החדשה של להט"ביות / מיכל שפירא

שפירא סוקרת כמה ספרים העוסקים בהיסטוריה להט״בית מודרנית במערב אירופה ודנה במאפייניו של מה שהיא מגדירה כגל שני בתחום ההיסטוריה הלהט״בית. לטענתה, מחקרי הגל השני, שראו אור בשני העשורים האחרונים, מעריכים מחדש כמה מהנחות היסוד של הגל הראשון, ומדגישים את הקשר בין היסטוריה להט״בית ובין תחומים משיקים – היסטוריה של המרחב והעיר המודרנית, פיתוחה של ההיסטוריוגרפיה הלסבית, והעיסוק בשאלת התיקוף ההיסטורי. על בסיס הדיון הזה היא מציעה כיוונים חדשים למחקר שישקפו את הרגע הנוכחי בהיסטוריה של הפוליטיקה והאקטיביזם הגאים.