גישה חופשית
מסה וביקורת - "הודו לה' כי טוב": מבט על ישראלים (י)הודים לאור תזת מִזרוח המערב

מסה וביקורת – "הודו לה' כי טוב": מבט על ישראלים (י)הודים לאור תזת מִזרוח המערב

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

"הודו לה' כי טוב": מבט על ישראלים (י)הודים לאור תזת מִזרוח המערב
מריאנה רוח-מדבר

הרוחניות האלטרנטיבית בישראל כיום — מרחב הניו אייג', כפי שאפשר לכנות זאת —
גדושה בזיקות בין המסורת היהודית למסורות הודיות. זיקות אלה נתפסות טבעיות הודות
להשקפה הפֶּרֵניִאָליסטית, שלפיה מקור כל הדתות והתרבויות בגרעין אמת עתיק משותף. לפי
תפיסה זו, הדתות המוכרות לנו כיום הן תוצאה של סילוף או של אי–הבנה של אותו גרעין.
גם היהדות מקורה באותו גרעין אמת עתיק, אבל חלקים ממנה אבדו, מסיבות שונות, בדרך
הארוכה שעברה מאז. את החלקים החסרים, כך על פי אותה השקפה, אפשר לשחזר או לתקן
מתוך היכרות עם מסורות אחרות, ובראשן מסורות הודיות.
ואמנם, ישראלים רבים החוזרים מהודו, עם שלל החוויות הדתיות/רוחניות שחוו במסעם,
מאמינים כי פגשו שם בחלקים החסרים של היהדות. רבים מהם מצטטים גרסה זו או אחרת של
המסורות היהודיות המספרות על המתנות שהעניק אברהם אבינו לבני פילגשיו…