גישה חופשית
מסה וביקורת - זכויות אדם בישראל/פלסטין: בין תיאוריה לפרקטיקה

מסה וביקורת – זכויות אדם בישראל/פלסטין: בין תיאוריה לפרקטיקה

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

זכויות אדם בישראל/פלסטין: בין תיאוריה לפרקטיקה
דניאל רוזנברג

♦ Lori Allen, 2013. The Rise and Fall of Human Rights: Cynicism and Politics in Occupied Palestine, Stanford: Stanford University Press.
♦ Assaf Meydani, 2014. The Anatomy of Human Rights in Israel: Constitutional Rhetoric and State Practice, New York: Cambridge University Press.
♦ רותי גינזבורג, 2014. והייתם לנו לעיניים: ארגוני זכויות אדם ישראליים בשטחים הכבושים מבעד לעין המצלמה, תל אביב: רסלינג.

מאז שנות התשעים של המאה העשרים הפכו זכויות האדם לסמכות מוסרית עליונה בארצות
המערב. מעמדן של זכויות האדם בתור אידיאה מובילה הלך והתחזק בקרב עמותות וארגונים
לא ממשלתיים, גופים מדינתיים וארגונים בין–לאומיים כגון האו"ם והאיחוד האירופי.
גופים משפטיים בין–לאומיים אף הם עוסקים רבות בקידום זכויות האדם; אחת הדוגמאות
המובהקות לכך היא בית הדין הפלילי הבין–לאומי…