גישה חופשית
מסה וביקורת - מלחמות ללא גיבורים: ההיסטוריה החברתית של הסכסוך היהודי-ערבי

מסה וביקורת – מלחמות ללא גיבורים: ההיסטוריה החברתית של הסכסוך היהודי-ערבי

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

מלחמות ללא גיבורים: ההיסטוריה החברתית של הסכסוך היהודי-ערבי
אליה אתקין

♦ הלל כהן, 2013. תרפ"ט: שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי, ירושלים: כתר.
♦ נורית כהן-לוינובסקי, 2014. פליטים יהודים במלחמת העצמאות, תל אביב ובאר שבע: עם עובד, אוניברסיטת תל-אביב ומכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות.
♦ איתמר רדאי, 2015. בין שתי ערים: הערבים הפלסטינים בירושלים וביפו, 1947–1948, תל אביב: מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה ואוניברסיטת תל-אביב.

 

לא חסרים במחוזותינו ספרים העוסקים בהיסטוריה של המקום הזה ושל שני העמים החיים
בו והנאבקים זה בזה. על הקורפוס העשיר נוספו לאחרונה שלושה מחקרים שמציעים נקודת
מבט חדשה על אירועי מפתח בהיסטוריה של הסכסוך היהודי-ערבי בארץ ישראל. כידוע,
ההיסטוריוגרפיה המקומית העסיקה עצמה במשך זמן רב בוויכוח ה"פוסט–ציוני", שהוקדש
בין היתר לחשיפת מקורות מידע חדשים על מלחמת 1948 ולחשיפת פשעי מלחמה…