גישה חופשית
מסה וביקורת - על תפקיד החוקה בתנאים של אי-הסכמה לאומית: מבוא לנאומו של ב"ר אמבדקר באספה המכוננת של הודו בנובמבר 1948

מסה וביקורת – על תפקיד החוקה בתנאים של אי-הסכמה לאומית: מבוא לנאומו של ב"ר אמבדקר באספה המכוננת של הודו בנובמבר 1948

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

על תפקיד החוקה בתנאים של אי-הסכמה לאומית: מבוא לנאומו של ב"ר אמבדקר באספה המכוננת של הודו בנובמבר 1948
חני לרנר

בעמודים הבאים אנו מביאים נוסח עברי של קטע מרכזי מאחד הנאומים המפורסמים ביותר
שנישאו במהלך דיוני האספה המכוננת של הודו, שעליה הוטלה משימת ניסוח החוקה עם
הקמתה של הודו העצמאית. הנואם היה ד"ר בהימראו ראמג'י אמבדקר (Bhimrao Ramji
Ambedkar), שר המשפטים הראשון של הודו העצמאית והמנסח המרכזי של החוקה. בהיותו
בן לקסטת הדלית, המכונה גם קסטת הטמאים, ביקש אמבדקר להשתמש בכתיבת החוקה
למען ביטול שיטת הקסטות בחברה ההודית. הודות למאבקו למען שוויון חברתי, רבים
בציבור ההודי — ובמיוחד בני הדלית — רואים בו גיבור לאומי. אף על פי כן, אמבדקר
לא זכה לתשומת הלב האקדמית והספרותית הרחבה שלה זכו "אבות מייסדים" אחרים כמו
גנדהי ונהרו. רק בשנים האחרונות החלו להתפרסם ביוגרפיות שלו…