מסה וביקורת - שוטרים ופקידים: אלימות וריכוזיות בישראל

מסה וביקורת – שוטרים ופקידים: אלימות וריכוזיות בישראל

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

שוטרים ופקידים: אלימות וריכוזיות בישראל / אסתר הרצוג

אסתר הרצוג מציעה קריאה עדכנית בספרו של האנתרופולוג עמנואל מרקס, ההקשר החברתי של התנהגות אלימה, לרגל פרסומו מחדש בעברית. המושג "אלימות מדינתית", שניצב בלב המסה שלה, משמש בסיס להשוואה בין מחקרו של מרקס, שפורסם לראשונה ב-1976, לבין הספר ארץ מאובטחת של אראלה שדמי (2012). ההשוואה ממחישה שמגמות של ניאו-ליברליזציה והפרטה אמנם שינו את הדרכים שבהן המדינה מפעילה אלימות, אך לא הפחיתו מעוצמתה. עם זאת, הרצוג מזהירה מפני הצגת יחסי הכוח שבין המדינה לאזרחים כמקובעים, ומזכירה עד כמה רלוונטיות הנחיותיו של מרקס: להבינם בהקשרים של מצבים דינמיים ויחסים דו-כיווניים.

+ תקציר

שוטרים ופקידים: אלימות וריכוזיות בישראל / אסתר הרצוג

אסתר הרצוג מציעה קריאה עדכנית בספרו של האנתרופולוג עמנואל מרקס, ההקשר החברתי של התנהגות אלימה, לרגל פרסומו מחדש בעברית. המושג "אלימות מדינתית", שניצב בלב המסה שלה, משמש בסיס להשוואה בין מחקרו של מרקס, שפורסם לראשונה ב-1976, לבין הספר ארץ מאובטחת של אראלה שדמי (2012). ההשוואה ממחישה שמגמות של ניאו-ליברליזציה והפרטה אמנם שינו את הדרכים שבהן המדינה מפעילה אלימות, אך לא הפחיתו מעוצמתה. עם זאת, הרצוג מזהירה מפני הצגת יחסי הכוח שבין המדינה לאזרחים כמקובעים, ומזכירה עד כמה רלוונטיות הנחיותיו של מרקס: להבינם בהקשרים של מצבים דינמיים ויחסים דו-כיווניים.