גישה חופשית
מסה - מדינת ישראל נגד מדעי הרוח

מסה – מדינת ישראל נגד מדעי הרוח

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

מדינת ישראל נגד מדעי הרוח /
לירן רזינסקי

שנים האחרונות ניצבים מדעי הרוח לפני משבר גלובלי. כמו עמיתיהם ברחבי העולם, גם אנשי מדעי הרוח בישראל נאלצים להתמודד עם ירידה ניכרת במספר התלמידים, עם מיעוט תקציבים ועם דרישה להתאים עצמם לכוחות השוק. אלא שלמשבר בישראל יש גם היבט מקומי–פוליטי מובהק: מדעי הרוח, חלקים ממדעי החברה והאינטלקטואלים עצמם נתונים למתקפה פוליטית עזה. המתקפה הזאת היא תופעה תרבותית חשובה, מאיימת אך גם מסקרנת. ההתקפות האישיות על אנשי מדעי הרוח והחברה הביקורתיים, ההתקפות המוסדיות, טורי השנאה, האיומים בסגירת מחלקות והצרת חופש הביטוי של אינטלקטואלים: כל אלה מצביעים על כך שהשיח הלאומני, הפרוטו–פשיסטי, מאיים על עצם האפשרות לקיים שיח ביקורתי. הגיעה אפוא העת להניח אותו על שולחננו בבחינת מושא לביקורת…