גישה חופשית
מסה וביקורת - מתוך נאום באספה המכוננת של הודו, 4 בנובמבר 1948

מסה וביקורת – מתוך נאום באספה המכוננת של הודו, 4 בנובמבר 1948

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

מתוך נאום באספה המכוננת של הודו, 4 בנובמבר 1948
ב"ר אמבֶּדקר

[…] נטען כי אין כל חידוש בטיוטת החוקה, שכמחצית ממנה הועתקה מתוך "חוק ממשלת
הודו" משנת 1935, ושיתִרתה שאוּלה מחוקות של מדינות אחרות. מעט מאוד ממנה יכול
להיחשב למקורי.
מן הראוי לשאול אם ייתכנו חידושים בחוקה שנוסחה בשעה זו בהיסטוריה של העולם.
יותר ממאה שנים חלפו מאז נוסחה החוקה הראשונה. בעקבותיה הלכו מדינות רבות והעלו את
חוקותיהן על הכתב. זה מכבר הוכרע מה צריך להיות טווח יריעתה של חוקה. וגם היסודות
הדרושים לחוקה הוכרו כבר בכל העולם. לנוכח עובדות אלה, כל החוקות צריכות לִדמות
זו לזו…