גישה חופשית
ספרות אוטוביוגרפית מוקדמת על אודות אושוויץ, 1945--1948, ייחוד, מגדר והיעדר

ספרות אוטוביוגרפית מוקדמת על אודות אושוויץ, 1945–1948, ייחוד, מגדר והיעדר

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

ספרות אוטוביוגרפית מוקדמת על אודות אושוויץ, 1945–1948, ייחוד, מגדר והיעדר /
נעמה שי"ק

♦ מרגלית נאגל-גרוס, 2003. שלוש שנים באושוויץ בירקנאו, תרגמה מהונגרית מרים אלגזי, עריכה והוצאה לאור: אהובה פונדק-גרומר, חדרה.
♦ אודט אלינה, 2011. בלי פרחים ובלי כתרים, תרגמה מצרפתית חגית בת-עדה, ירושלים: סמטאות.
♦ 
Charlotte Delbo, 1995. Auschwitz and After, trans. Rose C. Lamont, New Haven and London: Yale University Press.

בעשרים וחמש השנים האחרונות התהווה קורפוס מוצק של מחקרים היסטוריים העוסקים בייחודה של החוויה הנשית בשואה. מחקרים אלה והעיסוק האקדמי בתחום מהווים מעין תיקון לעשורים רבים שבהם הודרה הסוגיה מההיסטוריוגרפיה של השואה, ולא נעשתה כל הבחנה בין חקר חוויותיהם וזיכרונותיהם של גברים ושל נשים. מחקרים פורצי דרך אלה היו הראשונים שהגדירו את מאפייניה של החוויה הנשית בשואה, בחנו את הנושא והיוו מסד חיוני למחקרים נוספים…