גישה חופשית
בין ספרים - על מהותנות ועל הדרת נשים

בין ספרים – על מהותנות ועל הדרת נשים

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

על מהותנות ועל הדרת נשים /
ריבי גיליס

♦ פוריה גל גץ, 2011. הדתל"שים: מסע אל עולמם של דתיים לשעבר, תל אביב: עם עובד.
♦ יעקב ידגר, 2010. המסורתים בישראל: מודרניות ללא חילון, ירושלים ורמת גן: מכון שלום הרטמן, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן וכתר.
♦ נסים ליאון, 2010. חרדיות רכה: התחדשות דתית ביהדות המזרחית, ירושלים: יד יצחק בן-צבי.
♦ יאיר שלג, 2010. מעברי ישן ליהודי חדש: רנסנס היהדות בחברה הישראלית, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.

דת וזהות דתית הן מתחומי העניין שנדמה שלעולם אינם נדחקים לשולי סדר היום הציבורי. לכן, לא מפתיע שזרם ההוצאה לאור של ספרים העוסקים בזהויות דתיות/חילוניות לא פעם מתגבר. ללא פרספקטיבה היסטורית קיים קושי ללמוד את תזמונם וסמיכותם של ספרים כדוגמת אלה הנסקרים כאן, אשר עוסקים כולם בזהויות דתיות יהודיות. בכל זאת, ארבעת הספרים מצליחים למלא חסר במחקר ובשיח על אודות דתיות/חילוניות בישראל על ידי עיסוק חדש בזהויות ישנות…