פוסט גוש אמונים: על אמונה, גאולה ומשיחיות בהתנחלויות הגדה המערבית

פוסט גוש אמונים: על אמונה, גאולה ומשיחיות בהתנחלויות הגדה המערבית

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

פוסט גוש אמונים: על אמונה, גאולה ומשיחיות בהתנחלויות הגדה המערבית
אסף הראל

רבות נכתב על הקשרים המהותיים בין מעשה ההתיישבות לבין תיאולוגיה משיחית בהתנחלויות בגדה המערבית. בתיאולוגיה זו, שמזוהה במיוחד עם גוש אמונים, הגאולה נקשרת לחיבור פיזי בין היהודים וארץ ישראל, חיבור בעל משמעויות מטפיזיות שאמור להניע את ההיסטוריה אל עבר מימושה הסופי. כיום יש בקרב אוכלוסיית המתנחלים האמוניים מגוון גישות משיחיות העוסקות, בין היתר, במשמעות הגאולה ובקשריה לאדמה ולמדינת ישראל. גוש אמונים חדל להתקיים כתנועה מאוחדת בתחילת שנות השמונים, אולם הוא שרד כמושג המתייחס לאוכלוסיית המתנחלים האמוניים בכללותה. מאמר זה, המבוסס על מחקר אתנוגרפי, מפנה את תשומת הלב לשינויים עכשוויים בקרב מתנחלים אמוניים. על ידי סקירה של תצורות שונות של משיחיות בקרב מתנחלים, המאמר טוען כי המשיחיות נותרה כוח מרכזי במפעל ההתנחלויות, אך היא מגוונת יותר מבעבר. לבסוף, המאמר מעלה את אפשרות צמיחתה של משיחיות פוסט-ציונית בקרב מתנחלים.

On Faith, Redemption, and Messianism in West Bank Settlements /
Assaf Harel

Studies of religiously motivated settlers in the West Bank indicate the intricate ties between settlement and a messianic theology about the advent of redemption. This messianic theology, which is strongly identified with Gush Emunim, links redemption with the maintenance of a physical union between Jews and the biblical Land of Israel, a union that will lead to the end of days. These days, however, Gush Emunim no longer exists, and messianism among religiously motivated settlers varies along lines that relate, among other issues, to the meaning of redemption and its ties to the land and the State of Israel. Nevertheless, Gush Emunim remains a trope that subsumes all religiously motivated settlers. On the basis of ethnographic research, this article moves beyond Gush Emunim and calls attention to contemporary changes within the religiously motivated settler population. In reviewing various forms of messianism among settlers, it argues for the persisting but altered centrality of messianism within the settlement project. The article concludes by raising the possibility of the emergence of post-Zionist messianism among settlers.

תקציר בערבית של המאמר

+ תקציר

פוסט גוש אמונים: על אמונה, גאולה ומשיחיות בהתנחלויות הגדה המערבית
אסף הראל

רבות נכתב על הקשרים המהותיים בין מעשה ההתיישבות לבין תיאולוגיה משיחית בהתנחלויות בגדה המערבית. בתיאולוגיה זו, שמזוהה במיוחד עם גוש אמונים, הגאולה נקשרת לחיבור פיזי בין היהודים וארץ ישראל, חיבור בעל משמעויות מטפיזיות שאמור להניע את ההיסטוריה אל עבר מימושה הסופי. כיום יש בקרב אוכלוסיית המתנחלים האמוניים מגוון גישות משיחיות העוסקות, בין היתר, במשמעות הגאולה ובקשריה לאדמה ולמדינת ישראל. גוש אמונים חדל להתקיים כתנועה מאוחדת בתחילת שנות השמונים, אולם הוא שרד כמושג המתייחס לאוכלוסיית המתנחלים האמוניים בכללותה. מאמר זה, המבוסס על מחקר אתנוגרפי, מפנה את תשומת הלב לשינויים עכשוויים בקרב מתנחלים אמוניים. על ידי סקירה של תצורות שונות של משיחיות בקרב מתנחלים, המאמר טוען כי המשיחיות נותרה כוח מרכזי במפעל ההתנחלויות, אך היא מגוונת יותר מבעבר. לבסוף, המאמר מעלה את אפשרות צמיחתה של משיחיות פוסט-ציונית בקרב מתנחלים.

+ English

On Faith, Redemption, and Messianism in West Bank Settlements /
Assaf Harel

Studies of religiously motivated settlers in the West Bank indicate the intricate ties between settlement and a messianic theology about the advent of redemption. This messianic theology, which is strongly identified with Gush Emunim, links redemption with the maintenance of a physical union between Jews and the biblical Land of Israel, a union that will lead to the end of days. These days, however, Gush Emunim no longer exists, and messianism among religiously motivated settlers varies along lines that relate, among other issues, to the meaning of redemption and its ties to the land and the State of Israel. Nevertheless, Gush Emunim remains a trope that subsumes all religiously motivated settlers. On the basis of ethnographic research, this article moves beyond Gush Emunim and calls attention to contemporary changes within the religiously motivated settler population. In reviewing various forms of messianism among settlers, it argues for the persisting but altered centrality of messianism within the settlement project. The article concludes by raising the possibility of the emergence of post-Zionist messianism among settlers.

+ Arabic

תקציר בערבית של המאמר