ממלא מקום

פילוסופיה של השחרור

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

פילוסופיה של השחרור

אנריקה דוסל

שלושה קטעים מתוך ספרו של אנריקה דוסל פילוסופיה של השחרור (1976) – הפרק הראשון בספר, העוסק ברקע ההיסטורי להתהוות הפילוסופיה של השחרור, השזורה בסיפור התהוותו של הדיכוי הכלכלי, הצבאי והתרבותי; סופו של הפרק השני, המבאר את מושג השחרור כתשתית לפרקסיס של השחרור; והקטע החותם את הספר כולו, המסכם את הפרויקט בנקודת הזמן שבה הספר נחתם ופורש קווים מנחים לעתידו של הפרויקט.

Philosophy of Liberation

Enrique Dussel

Three segments from Enrique Dussel's book Philosophy of Liberation (1976): Chapter I of the book, about the historical background of the emergence of the philosophy of liberation, which is intertwined with the story of the emergence of economic, military and cultural oppression; the end of Chapter II, which explains the concept of liberation as the foundation of the praxis of liberation; And the concluding section of the book, which summarizes the project at the point in time when the book was completed and lays out guidelines for the project's future.

فلسفة التحرير

أنريكا دوسل

ثلاثة مقاطع من كتاب أنريكا دوسل فلسفة التحرير (1976) – القسم الأوّل في الكتاب، الذي يتناول الخلفيّة التاريخيّة لتشكّل فلسفة التحرير، المنثورة في حكاية تشكّل القمع السياسيّ، والعسكريّ والثقافيّ. ونهاية الفصل الثاني من الكتاب، الذي يوضح مصطلح التحرير كبنية تحتيّة لممارسة التحرير، والمقطع الذي يختتم الكتاب كلّه، والذي يلخّص المشروع من نقطة الزمن التي ينتهي فيها الكتاب ويضع خطوطًا موجّهة لمستقبل المشروع.

+ תקציר

פילוסופיה של השחרור

אנריקה דוסל

שלושה קטעים מתוך ספרו של אנריקה דוסל פילוסופיה של השחרור (1976) – הפרק הראשון בספר, העוסק ברקע ההיסטורי להתהוות הפילוסופיה של השחרור, השזורה בסיפור התהוותו של הדיכוי הכלכלי, הצבאי והתרבותי; סופו של הפרק השני, המבאר את מושג השחרור כתשתית לפרקסיס של השחרור; והקטע החותם את הספר כולו, המסכם את הפרויקט בנקודת הזמן שבה הספר נחתם ופורש קווים מנחים לעתידו של הפרויקט.

+ English

Philosophy of Liberation

Enrique Dussel

Three segments from Enrique Dussel's book Philosophy of Liberation (1976): Chapter I of the book, about the historical background of the emergence of the philosophy of liberation, which is intertwined with the story of the emergence of economic, military and cultural oppression; the end of Chapter II, which explains the concept of liberation as the foundation of the praxis of liberation; And the concluding section of the book, which summarizes the project at the point in time when the book was completed and lays out guidelines for the project's future.

+ Arabic

فلسفة التحرير

أنريكا دوسل

ثلاثة مقاطع من كتاب أنريكا دوسل فلسفة التحرير (1976) – القسم الأوّل في الكتاب، الذي يتناول الخلفيّة التاريخيّة لتشكّل فلسفة التحرير، المنثورة في حكاية تشكّل القمع السياسيّ، والعسكريّ والثقافيّ. ونهاية الفصل الثاني من الكتاب، الذي يوضح مصطلح التحرير كبنية تحتيّة لممارسة التحرير، والمقطع الذي يختتم الكتاب كلّه، والذي يلخّص المشروع من نقطة الزمن التي ينتهي فيها الكتاب ويضع خطوطًا موجّهة لمستقبل المشروع.