ממלא מקום

פמיניזם והפוליטיקה של נחלת הכלל בעידן של הצבר ראשוני

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

פמיניזם והפוליטיקה של נחלת הכלל בעידן של הצבר ראשוני

סילביה פדריצ'י

בתרגום מסה של סילביה פדריצ׳י, מההוגות המרקסיסטיות־פמיניסטיות החשובות בזמננו, שבה היא מציגה את הפוליטיקה של נחלת הכלל (commons), שעמדה גם בבסיס דוקומנטה חמש־עשרה. בעולם מחולק עד דק ומופרט עד זרא, פדריצ׳י מראה כי התביעה לכילול (commoning) – השבת משאבים, אתרים, זכויות ואופני פעולה מרשות הפרט אל רשות הכלל – הפכה לאסטרטגיית פעולה בולטת של השמאל הסוציאליסטי ברחבי העולם. היא מתארת את תחום החלוּת של נחלוֹת הכלל, מן המים והאדמה, דרך זכויות חברתיות וּוירטואליות ועד לצורות חִברות והתאגדות, ואת המשלבים השונים של המאבק עליהן בתוככי העולם הקפיטליסטי (טיפוחן של גינות ציבוריות, למשל) ובנתיבי ההתנגדות לו או המילוט ממנו (למשל במאבקן של תנועות אקטיביסטיות אנטי־קפיטליסטיות או ביצירתם של מחוזות אוטונומיים שיתופיים). פדריצ׳י מראה כיצד שאלת נחלות הכלל אחוזה מלכתחילה בעניין הפמיניסטי: עבודת שעתוק החיים (זה התרגום שאנו מציעים למושג reproduction בלקסיקון המרקסיסטי־פמיניסטי שלה) – שעליה מופקדות לרוב נשים והיא הבסיס לאפלייתן ולניצולן, מכיוון שאינה נכללת בתחומיה של העבודה השכירה בכלכלה הקפיטליסטית – יכולה להיות פתח למתווה חברתי אחר שבו הקולקטיביזציה של עבודת הרבייה, ההזנה, הגידול והחינוך תוביל לכילול של העבודה החברתית בכלל.

Feminism and the Politics of the Commons in an Era of Primitive Accumulation

Silvia Federici

A translation of an essay by Silvia Federici, one of the leading Marxist-feminist intellectuals today, where she introduces the politics of the commons, which was also the basis of documenta 15. In a world divided to smithereens and privatized to death, Federici shows that the demand for commoning – returning resources, sites, rights and modes of operation from the private to the public domain – has become a notable strategy of action of the socialist left throughout the world. She describes the jurisdiction of commons, from water and earth through virtual social rights, to forms of socialization and association, and the different registers of the struggle over them within the capitalist world (the cultivation of public gardens, for example) and on the paths of resistance to it or escape from it (for example, in the struggles of anticapitalist activist movements or the establishment of communal autonomous districts). Federici shows how the question of commons is bound from the outset in the feminist cause: the work of reproducing life (from the concept of reproduction in its feminist-Marxist sense) – for which women are usually responsible and which is the basis for their discrimination and exploitation, because it is not included in the realm of hired work in the capitalist economy – can be an opening for a different social paradigm where the collectivization of the work of reproduction, nourishment, rearing and education, will lead to the commoning of social work in general.

النسوية وسياسة المشاع في فترة التراكم الأوّليّ

سيلڤيا فيدريتشي

+ תקציר

פמיניזם והפוליטיקה של נחלת הכלל בעידן של הצבר ראשוני

סילביה פדריצ'י

בתרגום מסה של סילביה פדריצ׳י, מההוגות המרקסיסטיות־פמיניסטיות החשובות בזמננו, שבה היא מציגה את הפוליטיקה של נחלת הכלל (commons), שעמדה גם בבסיס דוקומנטה חמש־עשרה. בעולם מחולק עד דק ומופרט עד זרא, פדריצ׳י מראה כי התביעה לכילול (commoning) – השבת משאבים, אתרים, זכויות ואופני פעולה מרשות הפרט אל רשות הכלל – הפכה לאסטרטגיית פעולה בולטת של השמאל הסוציאליסטי ברחבי העולם. היא מתארת את תחום החלוּת של נחלוֹת הכלל, מן המים והאדמה, דרך זכויות חברתיות וּוירטואליות ועד לצורות חִברות והתאגדות, ואת המשלבים השונים של המאבק עליהן בתוככי העולם הקפיטליסטי (טיפוחן של גינות ציבוריות, למשל) ובנתיבי ההתנגדות לו או המילוט ממנו (למשל במאבקן של תנועות אקטיביסטיות אנטי־קפיטליסטיות או ביצירתם של מחוזות אוטונומיים שיתופיים). פדריצ׳י מראה כיצד שאלת נחלות הכלל אחוזה מלכתחילה בעניין הפמיניסטי: עבודת שעתוק החיים (זה התרגום שאנו מציעים למושג reproduction בלקסיקון המרקסיסטי־פמיניסטי שלה) – שעליה מופקדות לרוב נשים והיא הבסיס לאפלייתן ולניצולן, מכיוון שאינה נכללת בתחומיה של העבודה השכירה בכלכלה הקפיטליסטית – יכולה להיות פתח למתווה חברתי אחר שבו הקולקטיביזציה של עבודת הרבייה, ההזנה, הגידול והחינוך תוביל לכילול של העבודה החברתית בכלל.

+ English

Feminism and the Politics of the Commons in an Era of Primitive Accumulation

Silvia Federici

A translation of an essay by Silvia Federici, one of the leading Marxist-feminist intellectuals today, where she introduces the politics of the commons, which was also the basis of documenta 15. In a world divided to smithereens and privatized to death, Federici shows that the demand for commoning – returning resources, sites, rights and modes of operation from the private to the public domain – has become a notable strategy of action of the socialist left throughout the world. She describes the jurisdiction of commons, from water and earth through virtual social rights, to forms of socialization and association, and the different registers of the struggle over them within the capitalist world (the cultivation of public gardens, for example) and on the paths of resistance to it or escape from it (for example, in the struggles of anticapitalist activist movements or the establishment of communal autonomous districts). Federici shows how the question of commons is bound from the outset in the feminist cause: the work of reproducing life (from the concept of reproduction in its feminist-Marxist sense) – for which women are usually responsible and which is the basis for their discrimination and exploitation, because it is not included in the realm of hired work in the capitalist economy – can be an opening for a different social paradigm where the collectivization of the work of reproduction, nourishment, rearing and education, will lead to the commoning of social work in general.

+ Arabic

النسوية وسياسة المشاع في فترة التراكم الأوّليّ

سيلڤيا فيدريتشي