ממלא מקום

קראטני קוג'ין על יפן המודרנית: יהודי לא-יהודי בין אירופה לאסיה

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

קראטני קוג'ין על יפן המודרנית: יהודי לא-יהודי בין אירופה לאסיה

אילת זהר

קראטני קוג'ין הוא אחד מחשובי ההוגים היפנים בסוף המאה העשרים ובתחילת המאה העשרים ואחת. קראטני הוא אינטלקטואל יפני המבקש להבין את מקומה של יפן במערכת העולמית ביחס לתרבות המערב, ועושה זאת תוך דיון נרחב במושגים, בהוגים ובמגוון אסכולות הן ביפן הן באירופה. בניגוד לדור הקודם של הגות יפנית, שביקש לעגן את שיח ה"ייחודיות" של יפן, קראטני נוקט גישה הפוכה הבוחנת את יפן כתרבות היברידית שהושפעה מריבוי מקורות, ובכלל זה השפעות של הודו וסין, פורטוגל והולנד, בריטניה ופרוסיה, ומשלל פרקטיקות ורעיונות – פילוסופיים, פוליטיים, ספרותיים ועוד – שהגיעו ליפן ממקורות שונים ובתקופות שונות. במובן זה, יפן היא פרדיגמה של תרבות פוסטמודרנית שהתהוותה מתוך ניכוס והטמעה של ריבוי מקורות תרבותיים.

Karatani Kōjin on Modern Japan: A Non-Jewish Jew Between Europe and Asia

Ayelet Zohar

Karatani Kōjin is one of the most important Japanese thinkers of the late 20th and early 21st century. Karatani is a Japanese intellectual who seeks to understand the position of Japan in the world system in relation to Western culture, through a broad discussion of concepts, thinkers and schools of thought both in Japan and in Europe. As opposed to the previous generation of Japanese thought, which sought to anchor the discourse over Japan's exceptionalism, Karatani takes the opposite approach that examines Japan as a hybrid culture influenced by a multiplicity of sources, including influences of India and China, Portugal and Holland, Britain and Prussia, and a range of practices and ideas – philosophical, political, literary and more – which reached Japan from different sources and at different times. In that sense, Japan is a paradigm of a postmodern culture that arose from the appropriation and integration of a multiplicity of cultural sources.

 كراتاني كوجين عن اليابان الحديثة: يهوديّ غير-يهوديّ بين أوروبا وآسيا

أييلت زوهار

كراتاني كوجين هو أحد أهمّ المفكّرين اليابانيّين في نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين. كراتاني هو مثقّف يابانيّ يسعى لفهم مكان اليابان في المنظومة العالميّة نسبة لثقافة الغرب، وهو يقوم بذلك من خلال نقاش موسّع حول المصطلحات، والمفكّرين ومختلف المدارس الفكريّة في اليابان، وفي أوروبا كذلك. على عكس الجيل السابق من الفكر اليابانيّ، الذي سعى إلى إرساء خطاب "خصوصيّة" اليابان، يتّخذ كراتني توجّهًا معاكسًا ينظر إلى اليابان كثقافة هجينة تأثّرت بالكثير من المصادر، بما فيها تأثيرات الهند والصين، والبرتغال وهولندا، بريطانيا وبروسيا، ومن الكثير من الممارسات والأفكار – الفلسفيّة، والسياسيّة، والأدبيّة وغيرها – والتي وصلت اليابان من مصادر عديدة ومن فترات مختلفة. بهذا المفهوم، اليابان هي بردايم لثقافة ما بعد حداثيّة تشكّلت من خلال استملاك واستيعاب تعدّد المصادر الثقافيّة.

+ תקציר

קראטני קוג'ין על יפן המודרנית: יהודי לא-יהודי בין אירופה לאסיה

אילת זהר

קראטני קוג'ין הוא אחד מחשובי ההוגים היפנים בסוף המאה העשרים ובתחילת המאה העשרים ואחת. קראטני הוא אינטלקטואל יפני המבקש להבין את מקומה של יפן במערכת העולמית ביחס לתרבות המערב, ועושה זאת תוך דיון נרחב במושגים, בהוגים ובמגוון אסכולות הן ביפן הן באירופה. בניגוד לדור הקודם של הגות יפנית, שביקש לעגן את שיח ה"ייחודיות" של יפן, קראטני נוקט גישה הפוכה הבוחנת את יפן כתרבות היברידית שהושפעה מריבוי מקורות, ובכלל זה השפעות של הודו וסין, פורטוגל והולנד, בריטניה ופרוסיה, ומשלל פרקטיקות ורעיונות – פילוסופיים, פוליטיים, ספרותיים ועוד – שהגיעו ליפן ממקורות שונים ובתקופות שונות. במובן זה, יפן היא פרדיגמה של תרבות פוסטמודרנית שהתהוותה מתוך ניכוס והטמעה של ריבוי מקורות תרבותיים.

+ English

Karatani Kōjin on Modern Japan: A Non-Jewish Jew Between Europe and Asia

Ayelet Zohar

Karatani Kōjin is one of the most important Japanese thinkers of the late 20th and early 21st century. Karatani is a Japanese intellectual who seeks to understand the position of Japan in the world system in relation to Western culture, through a broad discussion of concepts, thinkers and schools of thought both in Japan and in Europe. As opposed to the previous generation of Japanese thought, which sought to anchor the discourse over Japan's exceptionalism, Karatani takes the opposite approach that examines Japan as a hybrid culture influenced by a multiplicity of sources, including influences of India and China, Portugal and Holland, Britain and Prussia, and a range of practices and ideas – philosophical, political, literary and more – which reached Japan from different sources and at different times. In that sense, Japan is a paradigm of a postmodern culture that arose from the appropriation and integration of a multiplicity of cultural sources.

+ Arabic

 كراتاني كوجين عن اليابان الحديثة: يهوديّ غير-يهوديّ بين أوروبا وآسيا

أييلت زوهار

كراتاني كوجين هو أحد أهمّ المفكّرين اليابانيّين في نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين. كراتاني هو مثقّف يابانيّ يسعى لفهم مكان اليابان في المنظومة العالميّة نسبة لثقافة الغرب، وهو يقوم بذلك من خلال نقاش موسّع حول المصطلحات، والمفكّرين ومختلف المدارس الفكريّة في اليابان، وفي أوروبا كذلك. على عكس الجيل السابق من الفكر اليابانيّ، الذي سعى إلى إرساء خطاب "خصوصيّة" اليابان، يتّخذ كراتني توجّهًا معاكسًا ينظر إلى اليابان كثقافة هجينة تأثّرت بالكثير من المصادر، بما فيها تأثيرات الهند والصين، والبرتغال وهولندا، بريطانيا وبروسيا، ومن الكثير من الممارسات والأفكار – الفلسفيّة، والسياسيّة، والأدبيّة وغيرها – والتي وصلت اليابان من مصادر عديدة ومن فترات مختلفة. بهذا المفهوم، اليابان هي بردايم لثقافة ما بعد حداثيّة تشكّلت من خلال استملاك واستيعاب تعدّد المصادر الثقافيّة.