ראוות ההפגנה

ראוות ההפגנה

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

ראוות ההפגנה

רותי גינזבורג

המסה עוסקת בהפגנות שנערכו עם התפרצות הקורונה, הטלת הסגר וההגבלות על התנועה. בחלקה הראשון משמש המושג "ראווה", שהציע גי דבוֹר , לאפיון תיווכם של היחסים החברתיים והפוליטיים של המחאות בעת הזאת דרך דימויים וצורות הופעה. בחלקה השני, באמצעות השוואה בין תצלומים מהפגנות שונות, מוצג הקשר שנוצר בין המראה החזותי והאפשרויות הטכנולוגיות של הייצוג וההצגה ובין הגיונה הפוליטי של ההפגנה.

המושג "ראווה" שימש את דבור לתאר את הניכור שחווים א.נשים כשהמציאות מתוּוכת דרך מכשיר הטלוויזיה וגם דרך דימויים כוזבים. יש לו מקום מרכזי בביקורת של דבור על חוסר השוויון החברתי ועל מנגנוני התרבות המניעים לדה-פוליטיזציה של היחסים החברתיים. לעומת דבור, המאמר מציע לראות בהפגנות הנוכחיות, המתבססות על רשת האינטרנט והרשתות החברתיות, הפגנות ראווה. רשת ההבחנה בין הצופים למוחים קורסת; הדימויים ברשתות החברתיות, גם הלא-מציאותיים שבהם, מעצבים את חייהם הפוליטיים של המשתמשים ברשתות אלו. כך, המודעות הגוברת של פעילים ומוחים לתוצרים החזותיים וליצירתם משפיעה על פעילוּת המחאה ומעצבת אותה בזמן התרחשותה. במסה מנותחים שלושה תצלומים: האחד מהפגנת הדגלים השחורים בכיכר רבין, השני מהפגנת זום של תנועות ״שוברות קירות״ ו״כאןתוקם״ בבית מנכ״ל שר האוצר, והשלישי מההפגנות בבלפור. באמצעות השוואה בין שלושת הדימויים מוצגת השפעתה החברתית והפוליטית של המגיפה על צורות הייצוג הפוליטי האזרחי.

Protest of the Spectacle

Ruthie Ginsburg

This essay is about the demonstrations that were held upon the outbreak of the coronavirus, the imposition of the lockdown, and the travel restrictions. In its first part the concept of “spectacle,” proposed by Guy Debord, serves to characterize the mediation of social and political relations of the protests of this time through images and forms of performance. In its second part, by way of comparison between photographs from different demonstrations, it presents the connection that was created between the visual appearance and the technological possibilities of representation and presentation, and the political logic of the demonstration.

Debord used the term “spectacle” to describe the alienation people feel when reality is mediated through a television set as well as through false images. It occupies a central place in Debord’s criticism of social inequality and the cultural mechanisms that lead to the depoliticizatian of social relations. In contrast with Debord, the article proposes viewing the current demonstrations, which rely on the internet and social networks, as spectacle demonstrations. The screen of distinction between the spectators and the protesters collapses; the images on the social networks, even the unrealistic ones, shape the political lives of the users of those networks. Thus, the increasing awareness of activists and protesters of the visual products and their creation influences the protest activity and shapes it while it is happening. The essay analyzes three photographs: one from the “Black Flags” protest in Rabin Square, the second from a Zoom demonstration by the “Breaking the Walls” and “Kan Tukam” movements at the home of the director-general of the Finance Ministry, and the third from the demonstrations on Balfour Street. A comparison between the three images reveals the social and political impact of the pandemic on forms of civilian political representation.

فُرجة المظاهرة

روتي چينزبورچ

يتناول المقال المظاهرات التي أجريت مع تفشّي الكورونا، وفرض الإغلاق والتقييدات على الحركة. في القسم الأول منه، يُستخدم مصطلح "الفُرجة"، الذي اقترحه چي ديبور، لوصف العلاقات الاجتماعيّة والسياسيّة للاحتجاجات في هذا العصر عبر الصور وأشكال الاستعراض. في القسم الثاني، وبواسطة المقارنة بين صور من مظاهرات مختلفة، تُعرض العلاقة التي تشكّلت بين المظهر البصريّ والإمكانيات التكنولوجيّة للتمثيل والعرض وبين المنطق السياسيّ للمظاهرة.

يفيد مصطلح "الفُرجة" ديبور في وصف الاغتراب الذي يعيشه الأشخاص عندما يتمّ توسّط الواقع عبر جهاز التلفزيون وعبر صور خادعة. لهذا المصطلح مكان مركزيّ في نقد ديبور لغياب المساواة الاجتماعيّة وآليات الثقافة التي تقود إلى نزع السياسة عن العلاقات الاجتماعيّة. على عكس ديبور، يقترح المقال النظر إلى المظاهرات الحاليّة، المعتمدة على شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعيّة، كمظاهرات فُرجة. تنهار شبكة التمييز بين المشاهدين والمحتّجين، وتصمّم الصور في شبكات التواصل الاجتماعيّ، حتّى غير الواقعيّة منها، الحياة السياسيّة لمستخدمي هذه الشبكات. بهذا، يؤثّر تزايد وعي الناشطين والمحتجين لمخرجاتهم البصريّة على نشاط الاحتجاج وتصمّمه وقت حدوثه. تُحلَّل في المقال ثلاث صور: الأولى من مظاهرات الأعلام السوداء في ميدان رابين، الثانية من مظاهرات زوم لحركتَيْ "شوڤروت كيروت" و"كانتقوم" في بيت مدير عام وزارة الماليّة، والثالثة من مظاهرات بلفور. عبر المقارنة بين الصور الثلاث، يُعرض التأثير الاجتماعيّ والسياسيّ للوباء على أشكال التمثيل السياسيّ والمدنيّ.

+ תקציר

ראוות ההפגנה

רותי גינזבורג

המסה עוסקת בהפגנות שנערכו עם התפרצות הקורונה, הטלת הסגר וההגבלות על התנועה. בחלקה הראשון משמש המושג "ראווה", שהציע גי דבוֹר , לאפיון תיווכם של היחסים החברתיים והפוליטיים של המחאות בעת הזאת דרך דימויים וצורות הופעה. בחלקה השני, באמצעות השוואה בין תצלומים מהפגנות שונות, מוצג הקשר שנוצר בין המראה החזותי והאפשרויות הטכנולוגיות של הייצוג וההצגה ובין הגיונה הפוליטי של ההפגנה.

המושג "ראווה" שימש את דבור לתאר את הניכור שחווים א.נשים כשהמציאות מתוּוכת דרך מכשיר הטלוויזיה וגם דרך דימויים כוזבים. יש לו מקום מרכזי בביקורת של דבור על חוסר השוויון החברתי ועל מנגנוני התרבות המניעים לדה-פוליטיזציה של היחסים החברתיים. לעומת דבור, המאמר מציע לראות בהפגנות הנוכחיות, המתבססות על רשת האינטרנט והרשתות החברתיות, הפגנות ראווה. רשת ההבחנה בין הצופים למוחים קורסת; הדימויים ברשתות החברתיות, גם הלא-מציאותיים שבהם, מעצבים את חייהם הפוליטיים של המשתמשים ברשתות אלו. כך, המודעות הגוברת של פעילים ומוחים לתוצרים החזותיים וליצירתם משפיעה על פעילוּת המחאה ומעצבת אותה בזמן התרחשותה. במסה מנותחים שלושה תצלומים: האחד מהפגנת הדגלים השחורים בכיכר רבין, השני מהפגנת זום של תנועות ״שוברות קירות״ ו״כאןתוקם״ בבית מנכ״ל שר האוצר, והשלישי מההפגנות בבלפור. באמצעות השוואה בין שלושת הדימויים מוצגת השפעתה החברתית והפוליטית של המגיפה על צורות הייצוג הפוליטי האזרחי.

+ English

Protest of the Spectacle

Ruthie Ginsburg

This essay is about the demonstrations that were held upon the outbreak of the coronavirus, the imposition of the lockdown, and the travel restrictions. In its first part the concept of “spectacle,” proposed by Guy Debord, serves to characterize the mediation of social and political relations of the protests of this time through images and forms of performance. In its second part, by way of comparison between photographs from different demonstrations, it presents the connection that was created between the visual appearance and the technological possibilities of representation and presentation, and the political logic of the demonstration.

Debord used the term “spectacle” to describe the alienation people feel when reality is mediated through a television set as well as through false images. It occupies a central place in Debord’s criticism of social inequality and the cultural mechanisms that lead to the depoliticizatian of social relations. In contrast with Debord, the article proposes viewing the current demonstrations, which rely on the internet and social networks, as spectacle demonstrations. The screen of distinction between the spectators and the protesters collapses; the images on the social networks, even the unrealistic ones, shape the political lives of the users of those networks. Thus, the increasing awareness of activists and protesters of the visual products and their creation influences the protest activity and shapes it while it is happening. The essay analyzes three photographs: one from the “Black Flags” protest in Rabin Square, the second from a Zoom demonstration by the “Breaking the Walls” and “Kan Tukam” movements at the home of the director-general of the Finance Ministry, and the third from the demonstrations on Balfour Street. A comparison between the three images reveals the social and political impact of the pandemic on forms of civilian political representation.

+ Arabic

فُرجة المظاهرة

روتي چينزبورچ

يتناول المقال المظاهرات التي أجريت مع تفشّي الكورونا، وفرض الإغلاق والتقييدات على الحركة. في القسم الأول منه، يُستخدم مصطلح "الفُرجة"، الذي اقترحه چي ديبور، لوصف العلاقات الاجتماعيّة والسياسيّة للاحتجاجات في هذا العصر عبر الصور وأشكال الاستعراض. في القسم الثاني، وبواسطة المقارنة بين صور من مظاهرات مختلفة، تُعرض العلاقة التي تشكّلت بين المظهر البصريّ والإمكانيات التكنولوجيّة للتمثيل والعرض وبين المنطق السياسيّ للمظاهرة.

يفيد مصطلح "الفُرجة" ديبور في وصف الاغتراب الذي يعيشه الأشخاص عندما يتمّ توسّط الواقع عبر جهاز التلفزيون وعبر صور خادعة. لهذا المصطلح مكان مركزيّ في نقد ديبور لغياب المساواة الاجتماعيّة وآليات الثقافة التي تقود إلى نزع السياسة عن العلاقات الاجتماعيّة. على عكس ديبور، يقترح المقال النظر إلى المظاهرات الحاليّة، المعتمدة على شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعيّة، كمظاهرات فُرجة. تنهار شبكة التمييز بين المشاهدين والمحتّجين، وتصمّم الصور في شبكات التواصل الاجتماعيّ، حتّى غير الواقعيّة منها، الحياة السياسيّة لمستخدمي هذه الشبكات. بهذا، يؤثّر تزايد وعي الناشطين والمحتجين لمخرجاتهم البصريّة على نشاط الاحتجاج وتصمّمه وقت حدوثه. تُحلَّل في المقال ثلاث صور: الأولى من مظاهرات الأعلام السوداء في ميدان رابين، الثانية من مظاهرات زوم لحركتَيْ "شوڤروت كيروت" و"كانتقوم" في بيت مدير عام وزارة الماليّة، والثالثة من مظاهرات بلفور. عبر المقارنة بين الصور الثلاث، يُعرض التأثير الاجتماعيّ والسياسيّ للوباء على أشكال التمثيل السياسيّ والمدنيّ.