ממלא מקום

רוח אחת, שתי מאות תשע-עשרה

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

רוח אחת, שתי מאות תשע-עשרה

קראטני קוג'ין

קראטני קוג'ין בוחן את השתלשלות תהליכי המודרניזציה שעברה יפן במהלך המאה התשע-עשרה ומנסה להבחין במשמעותם של מהלכים אלו עבור היפנים, השונה מזו של התפתחות המודרניזציה באירופה. עיונו בתהליכים אלו מניע את ביקורתו הנוגעת לשני מהלכים מהופכים: מחד גיסא הרצון להתנתק מאסיה ומהפרדיגמות הסיניות שליוו את החברה והתרבות היפנית ב-1,300 השנים שקדמו למהפך המודרני, ומאידך גיסא התשוקה לאמץ היבטים רבים מתרבות המערב, במהלך של התאמות של אותם רעיונות ופרקטיקות למושגים ולדרכי הביטוי שרווחו ביפן. קראטני מציג את שלל העמדות, הוויכוחים והדמויות המרכזיים בתהליך זה וטוען כי הספרות, השפה והאמנות עברו טרנספורמציה עקרונית במהלך המאה התשע-עשרה, וזו הובילה את יפן לעידן חדש ולתובנות פורצות דרך במהלך המאה העשרים והעשרים ואחת.

One Spirit, Two Nineteenth Centuries

Karatani Kōjin

Karatani Kōjin examines the evolution of the modernization processes that Japan underwent during the 19th century and tries to discern the meaning of those processes for the Japanese, which differs from the development of modernization in Europe. His study of those processes induces his criticism over two opposite processes: on the one hand the desire to separate from Asia and the Chinese paradigms that informed Japanese society and culture in the 1300 years before the modern reversal, and on the other hand the desire to adopt many aspects of Western culture, in a process of accommodation of those ideas and practices to the concepts and ways of expression that prevailed in Japan. Karatani presents the range of key positions, disputes and characters in that process and argues that literature, language and art underwent an essential transformation during the 19th century, which led Japan to a new era and groundbreaking insights during the 20th and 21st centuries.

 روح واحدة، قرنين تاسع عشر

كراتاني كوجين

ينظر كراتاني كوجين إلى تسلسل سيرورات التحديث التي مرّت بها اليابان خلال القرن التاسع عشر ويحاول تحديد معاني هذه السيرورات بالنسبة لليابانيّين، والتي تختلف عن تطوّر التحديث في أوروبا. يحرّك تأمّل كوجين النظريّ في هذه السيرورات نقده المرتبط بسيرورتين معكوستين: من جهة، الرغبة بالانفصال عن آسيا والنماذج الصينيّة التي رافقت المجتمع والثقافة اليابانيّة خلال ال1,300 سنة التي سبقت الانقلاب الحداثيّ، ومن جهة أخرى الشغف لتبنّي جوانب عديدة من ثقافة الغرب، في سيرورة ملاءمة تلك الأفكار والممارسات لمصطلحات وطرق التعبير الرائجة في اليابان. يعرض كراتاني الكثير من المواقف، والنقاشات والشخصيّات المركزيّة في هذه السيرورة ويدّعي أنّ الأدب، واللغة والفنون مرّت بتحوّلات مبدئيّة في مطلع القرن التاسع عشر، وهذا حوّل اليابان إلى عهد جديد وتبصّرات مبتكرة خلال القرن الواحد والعشرين.

+ תקציר

רוח אחת, שתי מאות תשע-עשרה

קראטני קוג'ין

קראטני קוג'ין בוחן את השתלשלות תהליכי המודרניזציה שעברה יפן במהלך המאה התשע-עשרה ומנסה להבחין במשמעותם של מהלכים אלו עבור היפנים, השונה מזו של התפתחות המודרניזציה באירופה. עיונו בתהליכים אלו מניע את ביקורתו הנוגעת לשני מהלכים מהופכים: מחד גיסא הרצון להתנתק מאסיה ומהפרדיגמות הסיניות שליוו את החברה והתרבות היפנית ב-1,300 השנים שקדמו למהפך המודרני, ומאידך גיסא התשוקה לאמץ היבטים רבים מתרבות המערב, במהלך של התאמות של אותם רעיונות ופרקטיקות למושגים ולדרכי הביטוי שרווחו ביפן. קראטני מציג את שלל העמדות, הוויכוחים והדמויות המרכזיים בתהליך זה וטוען כי הספרות, השפה והאמנות עברו טרנספורמציה עקרונית במהלך המאה התשע-עשרה, וזו הובילה את יפן לעידן חדש ולתובנות פורצות דרך במהלך המאה העשרים והעשרים ואחת.

+ English

One Spirit, Two Nineteenth Centuries

Karatani Kōjin

Karatani Kōjin examines the evolution of the modernization processes that Japan underwent during the 19th century and tries to discern the meaning of those processes for the Japanese, which differs from the development of modernization in Europe. His study of those processes induces his criticism over two opposite processes: on the one hand the desire to separate from Asia and the Chinese paradigms that informed Japanese society and culture in the 1300 years before the modern reversal, and on the other hand the desire to adopt many aspects of Western culture, in a process of accommodation of those ideas and practices to the concepts and ways of expression that prevailed in Japan. Karatani presents the range of key positions, disputes and characters in that process and argues that literature, language and art underwent an essential transformation during the 19th century, which led Japan to a new era and groundbreaking insights during the 20th and 21st centuries.

+ Arabic

 روح واحدة، قرنين تاسع عشر

كراتاني كوجين

ينظر كراتاني كوجين إلى تسلسل سيرورات التحديث التي مرّت بها اليابان خلال القرن التاسع عشر ويحاول تحديد معاني هذه السيرورات بالنسبة لليابانيّين، والتي تختلف عن تطوّر التحديث في أوروبا. يحرّك تأمّل كوجين النظريّ في هذه السيرورات نقده المرتبط بسيرورتين معكوستين: من جهة، الرغبة بالانفصال عن آسيا والنماذج الصينيّة التي رافقت المجتمع والثقافة اليابانيّة خلال ال1,300 سنة التي سبقت الانقلاب الحداثيّ، ومن جهة أخرى الشغف لتبنّي جوانب عديدة من ثقافة الغرب، في سيرورة ملاءمة تلك الأفكار والممارسات لمصطلحات وطرق التعبير الرائجة في اليابان. يعرض كراتاني الكثير من المواقف، والنقاشات والشخصيّات المركزيّة في هذه السيرورة ويدّعي أنّ الأدب، واللغة والفنون مرّت بتحوّلات مبدئيّة في مطلع القرن التاسع عشر، وهذا حوّل اليابان إلى عهد جديد وتبصّرات مبتكرة خلال القرن الواحد والعشرين.