גישה חופשית
רצח רבין והשוליים האתניים של הציונות הדתית

רצח רבין והשוליים האתניים של הציונות הדתית

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

רצח רבין והשוליים האתניים של הציונות הדתית
מיכאל פייגה

מאמר זה מבקש להסביר את זהות רוצחו של יצחק רבין דרך ניתוח הקטגוריה הסוציולוגית שאליה השתייך. שיעור גבוה של רוצחים פוליטיים בישראל הגיעו מהשוליים האתניים של גוש אמונים וקהילת המתנחלים האידיאולוגיים. הקשר שבין הציונות הדתית, ובתוכה מנהיגות המתנחלים, לבין המזרחים בישראל, וכן מרכיבי האידיאולוגיה-תיאולוגיה מבית מדרשו של הרב קוק, יוצרים יחד מעין הזמנה למזרחים להצטרף לקולקטיב האידיאולוגי, אך חסמים חברתיים ותרבותיים מקשים עליהם לעשות כן. הביוגרפיה של יגאל עמיר, וקבוצות השייכות המורכבות שלו, מיקמו אותו במעמד ביניים בשולי קהילת המתנחלים, שכלל אימוץ סלקטיבי של ערכיהם בלי לאמץ את החסמים מפני שימוש באלימות פוליטית.

Rabin’s Assassination and the Ethnic Margins of Religoius Zionism
Michael Feige

This article tries to explain the identity of Yitzhak Rabin’s assassin, Yigal Amir, by analyzing the sociological categories that shaped Amir – and, more broadly, by exploring the complex interaction that exists in Israel between religion and ideology, ethnicity and class, centrality and peripherality.
For years the National Religious camp, and the settler leadership within it, sought to attract Mizrahi Jews, but cultural and social difficulties kept the Mizrahim from full integration into this community. The article focuses in particular on the newcomers’ difficulty of internalizing the unique codes of the ideological-theological views of Rabbi Kook’s followers. The settlers spoke about redemption and about a revolutionary Jewish state, but generally refrained from translating their worldview to radical acts of violence. Those who joined the community, like Amir, but could not quite understand this gap between rhetoric and action, tended to interpret it as weakness. Amir’s multifaceted biography thus led him to the margins of the settler community, which involved a selective adoption of their values without adopting the restraints against the use of political violence. This, Feige argues, also explains why a large percentage of political murderers in Israel have come from the ethnic margins of Gush Emunim and of the ideological settler community.

اغتيال رابين والهوامش الإثنية للصهيونية الدينية
ميخائيل فايغه

تسعى المقالة الحالية إلى تفسير هوية ايغال عمير القاتل عبر تحليل الشريحة السوسيولوجية التي ينتمي إليها القاتل. جاءت نسبة عالية من القتلة السياسيّين في إسرائيل من أصول إثنية هامشية في حركة غوش إمونيم ومجتمع المستوطنين الأيديولوجيّين.
إن العلاقة القائمة بين الصهيونية الدينية، ومن ضمنها قيادة المستوطنين، وبين الشرقيّين في إسرائيل، وكذلك عناصر الأيديولوجية اللاهوتية التي تبلورت في مدرسة الحاخام أبراهام كوك، تُنتج معًا نوعًا من الدعوة للشرقيّين للانضمام إلى المجموعة الأيديولوجية، إلاّ أن هنالك عقبات اجتماعية وثقافية تقف عائقًا أمامهم لتحقيق ذلك. إن السيرة الذاتية لايغال عمير ومجموعات الانتماء المعقّدة التي ينتمي إليها قد موضعته في الطبقة الوسطى على هامش مجتمع المستوطنين، وأدّت به إلى تبنّي بعضًا من قيم هذا المجتمع والإحجام عن تبنّي الموانع التي تقف في وجه استعمال العنف السياسي.

+ תקציר

רצח רבין והשוליים האתניים של הציונות הדתית
מיכאל פייגה

מאמר זה מבקש להסביר את זהות רוצחו של יצחק רבין דרך ניתוח הקטגוריה הסוציולוגית שאליה השתייך. שיעור גבוה של רוצחים פוליטיים בישראל הגיעו מהשוליים האתניים של גוש אמונים וקהילת המתנחלים האידיאולוגיים. הקשר שבין הציונות הדתית, ובתוכה מנהיגות המתנחלים, לבין המזרחים בישראל, וכן מרכיבי האידיאולוגיה-תיאולוגיה מבית מדרשו של הרב קוק, יוצרים יחד מעין הזמנה למזרחים להצטרף לקולקטיב האידיאולוגי, אך חסמים חברתיים ותרבותיים מקשים עליהם לעשות כן. הביוגרפיה של יגאל עמיר, וקבוצות השייכות המורכבות שלו, מיקמו אותו במעמד ביניים בשולי קהילת המתנחלים, שכלל אימוץ סלקטיבי של ערכיהם בלי לאמץ את החסמים מפני שימוש באלימות פוליטית.

+ English

Rabin’s Assassination and the Ethnic Margins of Religoius Zionism
Michael Feige

This article tries to explain the identity of Yitzhak Rabin’s assassin, Yigal Amir, by analyzing the sociological categories that shaped Amir – and, more broadly, by exploring the complex interaction that exists in Israel between religion and ideology, ethnicity and class, centrality and peripherality.
For years the National Religious camp, and the settler leadership within it, sought to attract Mizrahi Jews, but cultural and social difficulties kept the Mizrahim from full integration into this community. The article focuses in particular on the newcomers’ difficulty of internalizing the unique codes of the ideological-theological views of Rabbi Kook’s followers. The settlers spoke about redemption and about a revolutionary Jewish state, but generally refrained from translating their worldview to radical acts of violence. Those who joined the community, like Amir, but could not quite understand this gap between rhetoric and action, tended to interpret it as weakness. Amir’s multifaceted biography thus led him to the margins of the settler community, which involved a selective adoption of their values without adopting the restraints against the use of political violence. This, Feige argues, also explains why a large percentage of political murderers in Israel have come from the ethnic margins of Gush Emunim and of the ideological settler community.

+ Arabic

اغتيال رابين والهوامش الإثنية للصهيونية الدينية
ميخائيل فايغه

تسعى المقالة الحالية إلى تفسير هوية ايغال عمير القاتل عبر تحليل الشريحة السوسيولوجية التي ينتمي إليها القاتل. جاءت نسبة عالية من القتلة السياسيّين في إسرائيل من أصول إثنية هامشية في حركة غوش إمونيم ومجتمع المستوطنين الأيديولوجيّين.
إن العلاقة القائمة بين الصهيونية الدينية، ومن ضمنها قيادة المستوطنين، وبين الشرقيّين في إسرائيل، وكذلك عناصر الأيديولوجية اللاهوتية التي تبلورت في مدرسة الحاخام أبراهام كوك، تُنتج معًا نوعًا من الدعوة للشرقيّين للانضمام إلى المجموعة الأيديولوجية، إلاّ أن هنالك عقبات اجتماعية وثقافية تقف عائقًا أمامهم لتحقيق ذلك. إن السيرة الذاتية لايغال عمير ومجموعات الانتماء المعقّدة التي ينتمي إليها قد موضعته في الطبقة الوسطى على هامش مجتمع المستوطنين، وأدّت به إلى تبنّي بعضًا من قيم هذا المجتمع والإحجام عن تبنّي الموانع التي تقف في وجه استعمال العنف السياسي.