ממלא מקום

רקוויאם למערב: בעקבות וולבק

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

רקוויאם למערב: בעקבות וולבק – מסה

הוד הלוי

 

מסה זו מבקשת להתחקות אחר הגותו של וולבק כפי שהיא משתקפת ברומנים שלו: הרחבת תחום המאבק, החלקיקים האלמנטריים, כניעה וסרוטונין. הבחינה היא כפולה: מצד אחד, מה היא ההגות שנובעת מהרומנים של וולבק, ומצד שני כיצד היא עומדת ביחס לתיאוריה פוליטית ופסיכואנליטית (וולטר בנימין, קרל אברהם ומלאני קליין). בעזרת שתי בחינות אלו – על נקודות המפגש ועל הפערים ביניהן – תנסה המסה לשרטט דיוקן של הימין החדש, כלומר את מטרותיו ואת עמדתו ביחס לגלובליזציה הניאו-ליברלית והטכנולוגית.

Requiem for the West: On Michel Houellebecq –  Essay

Hod Halevy

This essay sets out to trace the philosophy of Houellebecq as reflected in four of his novels: Whatever, The Elementary Particles, Submission and Serotonin. The examination is twofold: On the one hand, what is the philosophy that stems from Houellebecq’s novels? And on the other hand, where does it stand in relation to political and psychoanalytic theory (Walter Benjamin, Karl Abraham, and Melanie Klein)? Using these two examinations—of their meeting points and the differences between them—the esssay sketches a portrait of the new right, that is, its aims and its stance in relation to neoliberal and technological globalization.

قُدّاس للغرب: على أثر ويلبك

هود ليفي

يسعى هذا المقال إلى تتبّع فكر ويلبك كما انعكس في رواياته: "توسيع منطقة الصراع"، "الجسيمات الأساسيّة"، "استسلام" و"سيرتونين". ستكون دراسة فكره مضاعفة: من جهة، دراسة ما هو الفكر الذي يكمن في الروايات، ومن جهة أخرى مقارنته مع النظريّة السياسيّة والنفسيّة التحليليّة (فولتير بنيامين، كارل أبراهام وميلاني ملاين). يحاول المقال، بواسطة دراسة هذين الجانبين- من نقاط الالتقاء بينهما كما من الفجوات بينهما- أن يرسم ملامح اليمين الجديد، أي أهدافه وموقفه بالنسبة للعولمة النيوليبراليّة والتكنولوجيّة.

+ תקציר

רקוויאם למערב: בעקבות וולבק – מסה

הוד הלוי

 

מסה זו מבקשת להתחקות אחר הגותו של וולבק כפי שהיא משתקפת ברומנים שלו: הרחבת תחום המאבק, החלקיקים האלמנטריים, כניעה וסרוטונין. הבחינה היא כפולה: מצד אחד, מה היא ההגות שנובעת מהרומנים של וולבק, ומצד שני כיצד היא עומדת ביחס לתיאוריה פוליטית ופסיכואנליטית (וולטר בנימין, קרל אברהם ומלאני קליין). בעזרת שתי בחינות אלו – על נקודות המפגש ועל הפערים ביניהן – תנסה המסה לשרטט דיוקן של הימין החדש, כלומר את מטרותיו ואת עמדתו ביחס לגלובליזציה הניאו-ליברלית והטכנולוגית.

+ English

Requiem for the West: On Michel Houellebecq –  Essay

Hod Halevy

This essay sets out to trace the philosophy of Houellebecq as reflected in four of his novels: Whatever, The Elementary Particles, Submission and Serotonin. The examination is twofold: On the one hand, what is the philosophy that stems from Houellebecq’s novels? And on the other hand, where does it stand in relation to political and psychoanalytic theory (Walter Benjamin, Karl Abraham, and Melanie Klein)? Using these two examinations—of their meeting points and the differences between them—the esssay sketches a portrait of the new right, that is, its aims and its stance in relation to neoliberal and technological globalization.

+ Arabic

قُدّاس للغرب: على أثر ويلبك

هود ليفي

يسعى هذا المقال إلى تتبّع فكر ويلبك كما انعكس في رواياته: "توسيع منطقة الصراع"، "الجسيمات الأساسيّة"، "استسلام" و"سيرتونين". ستكون دراسة فكره مضاعفة: من جهة، دراسة ما هو الفكر الذي يكمن في الروايات، ومن جهة أخرى مقارنته مع النظريّة السياسيّة والنفسيّة التحليليّة (فولتير بنيامين، كارل أبراهام وميلاني ملاين). يحاول المقال، بواسطة دراسة هذين الجانبين- من نقاط الالتقاء بينهما كما من الفجوات بينهما- أن يرسم ملامح اليمين الجديد، أي أهدافه وموقفه بالنسبة للعولمة النيوليبراليّة والتكنولوجيّة.

קטגוריה: