ממלא מקום

תחת כפות הנמר (עם נחום גוטמן)

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

תחת כפות הנמר (עם נחום גוטמן)

איתן בר-יוסף

במסה זו איתן בר-יוסף חוזר אל יצירתו של נחום גוטמן, שהעסיקה אותו בעבר הן כילד והן כחוקר צעיר. המסה עוסקת במפגשים המורכבים בין האמן לבין בעלי חיים – במושבה הארץ-ישראלית, בגן החיות בפריז ובג'ונגל האפריקני – ומבקשת להבין מתי ובאילו תנאים מוכן גוטמן להחליף את ההתבוננות המרוחקת בחייתי במגע פיזי ממשי. לדוגמה, מפגש נדיר כזה מתואר בפרק "תחת כפות הנמר" בספר בארץ לובנגולו מלך זולו: בר-יוסף, שכבר תיאר את המפגש מסמר השיער בין גוטמן לבין הטיגריס השרוע מעליו מפרספקטיבה פוסטקולוניאלית, כמו נענה לקריאתו של אלפונסו לינגיס ומציע כאן פרשנות חדשה, המדגישה את הקׅרבה האינטימית "בין שני היונקים האלה שכמעט מתאחדים כאן, באיור, לבשר אחד".

Under the Tiger’s Paws (With Nachum Gutman)

Eitan Bar-Yosef

In this essay Eitan Bar-Yosef returns to the work of Nahum Gutman, which fascinated him in the past, both as a child and as a young scholar. The essay examines Gutman’s complex encounters with animals – in the Israeli Jewish settlements, in the Paris zoo, and in the African jungle – and strives to understand when and under what circumstances Gutman is prepared to exchange his detached view of the animal for actual physical contact. One such rare moment is described in the chapter “Under the Tiger’s Paws” in the book In the Land of Lobengulu, King of Zulu: a hair-raising encounter between Gutman and a tiger lying upon him. Bar-Yosef, who had already analyzed this scene from a postcolonial perspective, seems to respond in his essay to Alphonso Lingis’s call by offering a new interpretation that emphasizes the intimate proximity “between these two mammals that are united here, in the illustration, almost becoming one flesh.”

تحت أكفّ النمر (مع ناحوم غوتمان)

إيتان بار-يوسف

في هذه المقالة، يعود إلى أعمال لناحوم جوتمان، التي شغلته في السابق كفتى ولاحقًا كباحث شاب. تتناول المقالة اللقاءات المعقّدة بين الفنان والحيوانات- في مستوطنة إسرائيليّة، وحديقة الحيوان في باريس وفي الغابة الأفريقيّة-ويسعى لفهم متى وفي أيّ ظروف يكون جوتمان مستعدًا إلى استبدال التأمل عن بعد في الحيوان بلمسة حقيقيّة. مثلًا، وُصِف لقاء نادر كهذا في فصل "تحت أكفّ النمر" في كتاب في بلاد لوفنجولو ملك الزولو: يقوم بار-يوسف، الذي سبق ووصف اللقاء الذي يقشعّر الأبدان بين جوتمان والنمر المتمدّد فوقه من منظور ما بعد استعماريّ، بالاستجابة لدعوة ألفونسو لينجيس ويقترح هنا تفسيرًا جديدًا، يشدّد على القرب الحميميّ "بين هذين الثديّين اللذين يتوحّدان تقريبًا هنا، بهذه الرسمة، في لحم واحد".

+ תקציר

תחת כפות הנמר (עם נחום גוטמן)

איתן בר-יוסף

במסה זו איתן בר-יוסף חוזר אל יצירתו של נחום גוטמן, שהעסיקה אותו בעבר הן כילד והן כחוקר צעיר. המסה עוסקת במפגשים המורכבים בין האמן לבין בעלי חיים – במושבה הארץ-ישראלית, בגן החיות בפריז ובג'ונגל האפריקני – ומבקשת להבין מתי ובאילו תנאים מוכן גוטמן להחליף את ההתבוננות המרוחקת בחייתי במגע פיזי ממשי. לדוגמה, מפגש נדיר כזה מתואר בפרק "תחת כפות הנמר" בספר בארץ לובנגולו מלך זולו: בר-יוסף, שכבר תיאר את המפגש מסמר השיער בין גוטמן לבין הטיגריס השרוע מעליו מפרספקטיבה פוסטקולוניאלית, כמו נענה לקריאתו של אלפונסו לינגיס ומציע כאן פרשנות חדשה, המדגישה את הקׅרבה האינטימית "בין שני היונקים האלה שכמעט מתאחדים כאן, באיור, לבשר אחד".

+ English

Under the Tiger’s Paws (With Nachum Gutman)

Eitan Bar-Yosef

In this essay Eitan Bar-Yosef returns to the work of Nahum Gutman, which fascinated him in the past, both as a child and as a young scholar. The essay examines Gutman’s complex encounters with animals – in the Israeli Jewish settlements, in the Paris zoo, and in the African jungle – and strives to understand when and under what circumstances Gutman is prepared to exchange his detached view of the animal for actual physical contact. One such rare moment is described in the chapter “Under the Tiger’s Paws” in the book In the Land of Lobengulu, King of Zulu: a hair-raising encounter between Gutman and a tiger lying upon him. Bar-Yosef, who had already analyzed this scene from a postcolonial perspective, seems to respond in his essay to Alphonso Lingis’s call by offering a new interpretation that emphasizes the intimate proximity “between these two mammals that are united here, in the illustration, almost becoming one flesh.”

+ Arabic

تحت أكفّ النمر (مع ناحوم غوتمان)

إيتان بار-يوسف

في هذه المقالة، يعود إلى أعمال لناحوم جوتمان، التي شغلته في السابق كفتى ولاحقًا كباحث شاب. تتناول المقالة اللقاءات المعقّدة بين الفنان والحيوانات- في مستوطنة إسرائيليّة، وحديقة الحيوان في باريس وفي الغابة الأفريقيّة-ويسعى لفهم متى وفي أيّ ظروف يكون جوتمان مستعدًا إلى استبدال التأمل عن بعد في الحيوان بلمسة حقيقيّة. مثلًا، وُصِف لقاء نادر كهذا في فصل "تحت أكفّ النمر" في كتاب في بلاد لوفنجولو ملك الزولو: يقوم بار-يوسف، الذي سبق ووصف اللقاء الذي يقشعّر الأبدان بين جوتمان والنمر المتمدّد فوقه من منظور ما بعد استعماريّ، بالاستجابة لدعوة ألفونسو لينجيس ويقترح هنا تفسيرًا جديدًا، يشدّد على القرب الحميميّ "بين هذين الثديّين اللذين يتوحّدان تقريبًا هنا، بهذه الرسمة، في لحم واحد".