ממלא מקום

תיק עבודות: תיקי העבודות – היסטוריה קטנה של הדימוי החזותי בתיאוריה וביקורת

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

Portfolio of the Portfolios: A Little History of the Visual Image in Theory and Criticism

Gilad Reich

ملف ملفات الأعمال – تاريخ متواضع للقوالب البصرية في دورية نظرية ونقد

جلعاد رايخ

+ תקציר
+ English

Portfolio of the Portfolios: A Little History of the Visual Image in Theory and Criticism

Gilad Reich

+ Arabic

ملف ملفات الأعمال – تاريخ متواضع للقوالب البصرية في دورية نظرية ونقد

جلعاد رايخ