מסה וביקורת - 1917: נפט ושורשי הריבונות במזרח התיכון

מסה וביקורת – 1917: נפט ושורשי הריבונות במזרח התיכון

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

מאמרה המתורגם של רייצ׳ל הברלוק עוסק במשטר זיכיונות הנפט במזרח התיכון ובקשר בינו ובין גבולותיהן ואופיין של מדינות הלאום שנוצרו במזרח התיכון לאחר המלחמה. הברלוק מראה כי הגבולות הללו, למשל אלה שנוצרו במסגרת הסכם סייקס-פיקו, הוכתבו בראש ובראשונה על ידי האינטרסים של תאגידי הנפט הבריטיים, הצרפתיים והאמריקניים. מהלך זה הותיר אחריו מדינות לאום הכבולות לזיכיונות שהפקיעו מהן את השליטה בעושר התת-קרקעי שלהן – מדינות "חלולות" העוסקות באופן אובססיבי בחיזוק הזיקה לטריטוריה לאומית שהוגדרה על ידי גבולות שנוצרו למען תאגידי הנפט.

Oil and the Origins of Middle Eastern Sovereignty

Rachel Havrelock

This article discusses a specific event with far-reaching consequences of that colonial activity: the oil franchise regime in the Middle East and the connection between it and the boundaries and character of the nation states created in the region after the war. It shows that those borders (such as the ones created as part of the Sykes-Picot Agreement) were dictated first and foremost by the interests of the British, French and American oil corporations. This process left in its wake nation states bound to franchises that appropriated their control of their subterranean wealth: “hollow” states obsessively concerned with reinforcing their connection to the national territory that was defined by borders drawn for the benefit of the oil corporations.

 

 

1917: النفط وجذور السيادة في الشرق الأوسط

رتشيل هبرلوك

 

تتناول مقالة رتشيل هبرلوك المترجمة نظام امتيازات النفط في الشرق الأوسط وعلاقته مع حدود وطبيعة الدولة القومية والوطنية التي نشأت في الشرق الأوسط في أعقاب الحرب العالمية الأولى. توضح هبرلوك أن هذه الحدود، مثل تلك التي تبلورت في اتفاقية سايكس-بيكو، تحدّدت أولاً وقبل كل شيء استنادًا إلى مصالح شركات النفط البريطانية والفرنسية والأمريكية. وقد خلّف ذلك دولاً قومية ووطنية مكبّلة بنظام الامتيازات هذا الذي سحب من أيديهم السلطة على كنوزهم الدفينة – دول "فارغة" تتعاطى بهوس مع مسألة تعزيز العلاقة بين الأرض الوطنية التي فرضتها هذه الحدود التي تشكّلت لخدمة شركات النفط.

+ תקציר

מאמרה המתורגם של רייצ׳ל הברלוק עוסק במשטר זיכיונות הנפט במזרח התיכון ובקשר בינו ובין גבולותיהן ואופיין של מדינות הלאום שנוצרו במזרח התיכון לאחר המלחמה. הברלוק מראה כי הגבולות הללו, למשל אלה שנוצרו במסגרת הסכם סייקס-פיקו, הוכתבו בראש ובראשונה על ידי האינטרסים של תאגידי הנפט הבריטיים, הצרפתיים והאמריקניים. מהלך זה הותיר אחריו מדינות לאום הכבולות לזיכיונות שהפקיעו מהן את השליטה בעושר התת-קרקעי שלהן – מדינות "חלולות" העוסקות באופן אובססיבי בחיזוק הזיקה לטריטוריה לאומית שהוגדרה על ידי גבולות שנוצרו למען תאגידי הנפט.

+ English

Oil and the Origins of Middle Eastern Sovereignty

Rachel Havrelock

This article discusses a specific event with far-reaching consequences of that colonial activity: the oil franchise regime in the Middle East and the connection between it and the boundaries and character of the nation states created in the region after the war. It shows that those borders (such as the ones created as part of the Sykes-Picot Agreement) were dictated first and foremost by the interests of the British, French and American oil corporations. This process left in its wake nation states bound to franchises that appropriated their control of their subterranean wealth: “hollow” states obsessively concerned with reinforcing their connection to the national territory that was defined by borders drawn for the benefit of the oil corporations.

 

 

+ Arabic

1917: النفط وجذور السيادة في الشرق الأوسط

رتشيل هبرلوك

 

تتناول مقالة رتشيل هبرلوك المترجمة نظام امتيازات النفط في الشرق الأوسط وعلاقته مع حدود وطبيعة الدولة القومية والوطنية التي نشأت في الشرق الأوسط في أعقاب الحرب العالمية الأولى. توضح هبرلوك أن هذه الحدود، مثل تلك التي تبلورت في اتفاقية سايكس-بيكو، تحدّدت أولاً وقبل كل شيء استنادًا إلى مصالح شركات النفط البريطانية والفرنسية والأمريكية. وقد خلّف ذلك دولاً قومية ووطنية مكبّلة بنظام الامتيازات هذا الذي سحب من أيديهم السلطة على كنوزهم الدفينة – دول "فارغة" تتعاطى بهوس مع مسألة تعزيز العلاقة بين الأرض الوطنية التي فرضتها هذه الحدود التي تشكّلت لخدمة شركات النفط.