• פתח דבר 46

  "כוהן בעל זקן עבות וטלה נחמד וצחור, קשור בחבל, המתינו בצוותא עד שיתגלה גלגל החמה כולו מעל הרי גלעד", נזכר הנסיך יהונתן בימים שבהם הופקד על עבודת הקורבנות בבית המקדש: "הטלה כשכש בזנבו בשובבות, כילד קטן המצפה לצאת לטיול. עוד מעט נתחיל". יהונתן הוא אחד מגיבורי ספרו של ישי שריד, השלישי, המתעד את ימיה האחרונים של מלכות יהודה שהוקמה – בעתיד הלא רחוק, מתברר – לאחר שסדרת פצצות שהשליך "עמלק" איידה וכילתה את ערי החוף ההדוניסטיות…

  "כוהן בעל זקן עבות וטלה נחמד וצחור, קשור בחבל, המתינו בצוותא עד שיתגלה גלגל החמה כולו מעל הרי גלעד", נזכר הנסיך יהונתן בימים שבהם הופקד על עבודת הקורבנות בבית המקדש: "הטלה כשכש בזנבו בשובבות, כילד קטן המצפה לצאת לטיול. עוד מעט נתחיל". יהונתן הוא אחד מגיבורי ספרו של ישי שריד, השלישי, המתעד את ימיה האחרונים של מלכות יהודה שהוקמה – בעתיד הלא רחוק, מתברר – לאחר שסדרת פצצות שהשליך "עמלק" איידה וכילתה את ערי החוף ההדוניסטיות…


 • פתח דבר 47

  במחצית 2016 עלה לאקרנים הסרט המתנחלים, בבימויו של שמעון דותן. הקהל הרב שמילא את האולם התל אביבי הגיב כמצופה: צקצק לנוכח מרואיינים המבכרים יהדות על פני דמוקרטיה; נאנח למשמע חקלאי פלסטיני שעל אדמותיו נבנו מאחזים בלתי חוקיים; הנהן בהסכמה עם דוברי השמאל הביקורתיים; הזדעזע כשאב צעיר ממאחז אש קודש הבטיח לבנו הקטן שכאשר יגדל ילכו יחד להכות ערבים; וצחק בקול גדול מדמויות סטריאוטיפיות כל כך של מתנחלים שנדמה שאפילו התוכנית ארץ נהדרת לא הייתה מצליחה לייצר.

  התמונה שעלתה מהסרט היא שכל המתנחלים גרים בין עפרה וקדומים לבת עין ב ואיתמר ד. ההתייחסויות הספורדיות למתנחלים אחרים היו חלקיות ומגמתיות, והמתנחל החילוני היחיד שרואיין בסרט הוצג כמי שחורג מגבול הטעם הטוב — הוא ומשפחתו עברו להתנחלות תקוע רק כדי שיהיה להם "חדר שינה בגודל של סלון", לדבריו….

  במחצית 2016 עלה לאקרנים הסרט המתנחלים, בבימויו של שמעון דותן. הקהל הרב שמילא את האולם התל אביבי הגיב כמצופה: צקצק לנוכח מרואיינים המבכרים יהדות על פני דמוקרטיה; נאנח למשמע חקלאי פלסטיני שעל אדמותיו נבנו מאחזים בלתי חוקיים; הנהן בהסכמה עם דוברי השמאל הביקורתיים; הזדעזע כשאב צעיר ממאחז אש קודש הבטיח לבנו הקטן שכאשר יגדל ילכו יחד להכות ערבים; וצחק בקול גדול מדמויות סטריאוטיפיות כל כך של מתנחלים שנדמה שאפילו התוכנית ארץ נהדרת לא הייתה מצליחה לייצר.

  התמונה שעלתה מהסרט היא שכל המתנחלים גרים בין עפרה וקדומים לבת עין ב ואיתמר ד. ההתייחסויות הספורדיות למתנחלים אחרים היו חלקיות ומגמתיות, והמתנחל החילוני היחיד שרואיין בסרט הוצג כמי שחורג מגבול הטעם הטוב — הוא ומשפחתו עברו להתנחלות תקוע רק כדי שיהיה להם "חדר שינה בגודל של סלון", לדבריו….


 • פתח דבר 48

  גיליון 48 של תיאוריה וביקורת רואה אור בקיץ 2017, במלאות חמישים שנה למלחמת 1967, שתוצאותיה ממשיכות לעצב כמעט כל היבט של המציאות הפוליטית, החברתית והתרבותית בישראל ובשטחים שנכבשו במלחמה. עבור ישראלים רבים, ובוודאי עבור ישראל הרשמית, תחילת השנה ה־51 עומדת בסימן הדחקה מוחלטת של הכיבוש – השפעותיו, השלכותיו, עצם קיומו. ואמנם, בעוד שורות אלו נכתבות, הכנסת חוגגת יובל למלחמה תחת הכותרת "חידוש ההתיישבות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן", בניצוחה הפעיל של מועצת יש"ע וללא שום אזכור של האוכלוסייה הפלסטינית החיה כבר חמישה עשורים תחת דיכוי; ושרת התרבות והספורט מצִדה מוקיעה את הרמטכ"ל על שחיל החינוך הכין פעילויות לציון "איחוד" ירושלים ולא, כפי שדרשה הממשלה, "שחרורה"…

  גיליון 48 של תיאוריה וביקורת רואה אור בקיץ 2017, במלאות חמישים שנה למלחמת 1967, שתוצאותיה ממשיכות לעצב כמעט כל היבט של המציאות הפוליטית, החברתית והתרבותית בישראל ובשטחים שנכבשו במלחמה. עבור ישראלים רבים, ובוודאי עבור ישראל הרשמית, תחילת השנה ה־51 עומדת בסימן הדחקה מוחלטת של הכיבוש – השפעותיו, השלכותיו, עצם קיומו. ואמנם, בעוד שורות אלו נכתבות, הכנסת חוגגת יובל למלחמה תחת הכותרת "חידוש ההתיישבות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן", בניצוחה הפעיל של מועצת יש"ע וללא שום אזכור של האוכלוסייה הפלסטינית החיה כבר חמישה עשורים תחת דיכוי; ושרת התרבות והספורט מצִדה מוקיעה את הרמטכ"ל על שחיל החינוך הכין פעילויות לציון "איחוד" ירושלים ולא, כפי שדרשה הממשלה, "שחרורה"…


 • פתח דבר 29

  חינם!
 • פתח דבר 30

  חינם!
 • פתח דבר 31

  חינם!
 • פתח דבר 32

  חינם!
 • פתח דבר 33

  חינם!
 • פתח דבר 34

  חינם!
 • פתח דבר 35

  חינם!
 • פתח דבר 36

  חינם!
 • פתח דבר 37

  באחד באוגוסט 2010 קיבלה ממשלת ישראל החלטה המאשרת את גירושם של כ-400 ילדי מהגרי עבודה והוריהם. ילדים אלה, שאינם עומדים בקריטריונים שקבעה הממשלה לקבלת מעמד קבע בישראל, נמצאים בלבו של ויכוח ציבורי סוער. התומכים בהחלטה הציגו את המיועדים לגירוש כ"איום קיומי" על אופייה היהודי של המדינה. מנגד התפתח שיח ציבורי ביקורתי, שהצליח לגייס בתוך זמן קצר ביותר אנשי ציבור ורוח, המבסס את הדרישה שלא לגרש על זהותם הישראלית של הילדים וכן גם על החובה המוסרית המוטלת על העם היהודי לזכור את ההיסטוריה היהודית של הגירה ופליטות. ויכוח זה נוגע בשורשי המתח שמגלמת חוויית הפליטות היהודית, חוויה אשר מולידה, לפחות לכאורה, חובות מוסריות מתנגשות לחיזוק האופי הלאומי של המדינה מחד גיסא ופתיחת שערי הארץ לפני הגר המתדפק עליהם מאידך גיסא. ואולם התמקדות הוויכוח המוסרי בגורלם של הילדים, שבניגוד להוריהם, קל לראותם כישראלים מבחינה תרבותית, הצליחה לטשטש ואף להסתיר את היעדר הדיון הציבורי בשאלות הליבה של מהות האזרחות הישראלית ובהיעדרה של מדינות הגירה. בימים אלה החלטת הגירוש עדיין לא יצאה לפועל. במרכז גיליון זה נמצאים מהגרים ופליטים…

  חינם!

  באחד באוגוסט 2010 קיבלה ממשלת ישראל החלטה המאשרת את גירושם של כ-400 ילדי מהגרי עבודה והוריהם. ילדים אלה, שאינם עומדים בקריטריונים שקבעה הממשלה לקבלת מעמד קבע בישראל, נמצאים בלבו של ויכוח ציבורי סוער. התומכים בהחלטה הציגו את המיועדים לגירוש כ"איום קיומי" על אופייה היהודי של המדינה. מנגד התפתח שיח ציבורי ביקורתי, שהצליח לגייס בתוך זמן קצר ביותר אנשי ציבור ורוח, המבסס את הדרישה שלא לגרש על זהותם הישראלית של הילדים וכן גם על החובה המוסרית המוטלת על העם היהודי לזכור את ההיסטוריה היהודית של הגירה ופליטות. ויכוח זה נוגע בשורשי המתח שמגלמת חוויית הפליטות היהודית, חוויה אשר מולידה, לפחות לכאורה, חובות מוסריות מתנגשות לחיזוק האופי הלאומי של המדינה מחד גיסא ופתיחת שערי הארץ לפני הגר המתדפק עליהם מאידך גיסא. ואולם התמקדות הוויכוח המוסרי בגורלם של הילדים, שבניגוד להוריהם, קל לראותם כישראלים מבחינה תרבותית, הצליחה לטשטש ואף להסתיר את היעדר הדיון הציבורי בשאלות הליבה של מהות האזרחות הישראלית ובהיעדרה של מדינות הגירה. בימים אלה החלטת הגירוש עדיין לא יצאה לפועל. במרכז גיליון זה נמצאים מהגרים ופליטים…