גיליון 47 | חורף 2016 – ההתנחלויות: פרספקטיבות חדשות


 • פתח דבר | Preface | افتتاحية
  אריאל הנדל וארז מגור
  גישה חופשית
 • מקובניה עד אל-בוארה: גנאלוגיה של ההמשגה הפלסטינית להתיישבות היהודית בפלסטין/ישראל
  הונידה ע'אנם
 • האתניות (כן) עוצרת במחסום: לשאלת הזהות האתנית בהתנחלויות
  ריבי גיליס
 • בין גטו־פוליטיקה לגיאו־פוליטיקה: התנחלויות חרדיות בגדה המערבית
  לי כהנר
 • הבנליות של הכיבוש והפוליטיקה של הפרוור: המקרה של מעלה אדומים
  מרקו אלגרה
 • "תוספת ערבי": על פרדוקס ההתנחלויות העירוניות בירושלים
  חיים יעקובי, וונדי פולאן
 • המרחב האפור של ההתיישבות בשטחים: ניתוח גיאוגרפי־משפטי של המאחזים
  ארז צפדיה
 • פוסט גוש אמונים: על אמונה, גאולה ומשיחיות בהתנחלויות הגדה המערבית
  אסף הראל
 • לאחוז במרחב: ייצוגי ההתנתקות בקולנוע התיעודי ובשירה של הקהילה הדתית־לאומית בישראל
  יעל שנקר
 • דוח מחקר: מדינת הרווחה של המתנחלים
  אמטאנס שחאדה
 • מסה וביקורת – שלטון הנאמנות: ההתנחלויות ומיסוד ההיגיון האנטי־דמוקרטי של משטר ההפרטה הישראלי
  דני גוטוויין
 • מסה וביקורת – תיק עבודות: ארכיטקטורה מחנכת
  מיקי קרצמן ורותי גינזבורג
 • מסה וביקורת – מחיר הגיוון
  דרור אטקס ועמירה הס
 • מסה וביקורת – בין הכרה להזרה: מיכאל פייגה (1957–2016)
  מוריאל רם