אנו מזמינים אתכם לרכוש מינוי שנתי לכתב העת תיאוריה וביקורת.
מינוי שנתי לגיליונות מודפסים כולל שני גיליונות.
מינוי שנתי מקוון מקנה גישה לכל הגיליונות של תיאוריה וביקורת.
מינוי לאנשים פרטיים מיועד לשימוש פרטי ולא לשימוש מסחרי.
המחירים כוללים מע"מ ומשלוח.

מינוי למוסדות

(ספריות, אוניברסיטאות וכדומה)

מינוי שנתי מקוון + מינוי שנתי לגיליונות מודפסים

לשנה / 250 ש״ח +מע״מ מוסדות

מינוי לאנשים פרטיים

מינוי שנתי לגיליונות מודפסים

לשנה / 90 ש״ח פרטי