על אודות תיאוריה וביקורת

תיאוריה וביקורת הוא כתב עת (דו-שנתון) למחשבה תיאורטית ולעיון ביקורתי בעברית. מאז הקמתו בראשית שנות התשעים, הוא עוסק בתיאוריה הביקורתית בהקשריה המקומיים. המאמרים שמתפרסמים בו מציעים דיון תיאורטי וצורות חדשות לביקורת, ופורסים את תביעותיהן מן העיון ומן המעש. הם תוהים על שאלות היסוד של התיאוריה הביקורתית לנוכח התמורות במציאות החברתית הקונקרטית – זו בישראל, על הסוגיות הפוליטיות והתרבותיות שעולות בה; וכן זו שבמקומות אחרים, במבט השוואתי ובהקשר גלובלי.

 

ISSN: 2663-354X