על אודות תיאוריה וביקורת

תיאוריה וביקורת הוא כתב עת (דו-שנתון) למחשבה תיאורטית ולעיון ביקורתי בעברית.

 

כתב העת נוסד ב-1991 בידי הקבוצה לתיאוריה וביקורת שליד מכון ון ליר בירושלים. המאמרים המתפרסמים בו מבטאים את דעת הכותבים בלבד, ואין הם משקפים את עמדות מכון ון ליר בירושלים.

 

ISSN: 2663-354X