על אודות תיאוריה וביקורת

תיאוריה וביקורת הוא כתב עת (דו-שנתון) בשיפוט עמיתים, לעיון ביקורתי בחברה ובתרבות בישראל. המערכת שואפת לפרסם מאמרים ומסות שמפתחים כלי מחשבה תיאורטיים ביקורתיים, ובו בזמן עוסקים במורכבותו ובייחודו של ההקשר המקומי.

אף שכתב העת אינו בעל יומרה להיות "ישראלי", הוא משמש במה לעיסוק בישראל כמקום, כחברה וכתרבות. כתב העת יפרסם מאמרים שהדיון התיאורטי בהם נתון בזיקה מפורשת למציאות הישראלית או מאמרים שעוסקים בחומרים מקומיים.

שאלת ה"מקום" תוגדר על ידי המערכת באופן רחב ופתוח. כתב העת מבקש לחרוג מהגבולות הדיסציפלינריים המקובלים באקדמיה ומזמין כתיבה בין-תחומית ורב-תחומית מתוך ביקורת מתמדת על גופי ידע קנוניים.

כתב העת נוסד ב-1991 בידי הקבוצה לתיאוריה וביקורת שליד מכון ון ליר בירושלים. המאמרים המתפרסמים בו מבטאים את דעת הכותבים בלבד, ואין הם משקפים את עמדות מכון ון ליר בירושלים.