ממלא מקום

לימודי מוגבלוּת: אתגרים וסוגיות

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

לימודי מוגבלוּת: אתגרים וסוגיות

רוני הולר

 

בעשורים האחרונים הלך והתפתח שדה המחקר של לימודי המוגבלות, המנתח באופן ביקורתי את היבטיה החברתיים של תופעת המוגבלות, מפתח תיאוריות חברתיות על תהליכי הבניית המוגבלות, ומשמש כר פורה לדיונים תיאורטיים ואידיאולוגיים בשורה של סוגיות. המאמר הנוכחי מציג שתי גישות מרכזיות – המטריאליסטית והתרבותית – ודן בסוגיות שעמדו לאורך השנים במוקד לימודי המוגבלות: מקומו של הגוף בחוויית המוגבלות, זהותם של אנשים עם מוגבלויות, ואופני ההצטלבות של קטגוריית המוגבלות עם קטגוריות חברתיות אחרות. כמו כן, המאמר בוחן את מעמדו של השדה בישראל, את התגבשותו, מאפייניו המוסדיים, סדר היום של חוקריו והאתגרים העומדים לפתחם.

Disability Studies: Issues and Challenges

Roni Holler

In recent decades we have witnessed the emergence of the interdisciplinary field of Disability Studies. Aiming to critically analyze the social construction of disability, this field has yielded various theoretical approaches and discussions. This paper begins by reviewing two of the field’s key theoretical approaches – the materialist and cultural – as well as some of the major issues in Disability Studies, including the role of the body, the identity of disabled people, and the intersection of this identity with other social categories. It then moves on to review the status of the field in Israel, including its evolvement, its institutional features, the main research agendas, and some of the main challenges faced by its researchers.

دراسات الإعاقة: تحدّيات وقضايا

روني هولر

 

تطوّر في العقود الأخيرة حقلاً بحثيًا لدراسة الإعاقة، يقوم بصورة نقدية بتحليل الجوانب الاجتماعية لظاهرة الإعاقة، وبتطوير نظريات اجتماعية بشأن سيرورات تشكيلها، ويعتبر أرضًا خصبة للنقاشات النظرية والأيديولوجية حول العديد من القضايا. تعرض المقالة الحالية مقاربتين مركزيتين – مقاربة مادية وأخرى ثقافية – وتناقش قضايا لطالما احتلت مكانة القلب في دراسة الإعاقة: مكانة الجسد في تجربة الإعاقة، هويات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشكال تقاطع فئات الإعاقة مع فئات اجتماعية أخرى. كما تتناول المقالة مكانة هذا الحقل في إسرائيل، وتبلوره، وخصائصه المؤسّساتية، وجدول أعمال الباحثين فيه والتحديات الماثلة أمامهم.

+ תקציר

לימודי מוגבלוּת: אתגרים וסוגיות

רוני הולר

 

בעשורים האחרונים הלך והתפתח שדה המחקר של לימודי המוגבלות, המנתח באופן ביקורתי את היבטיה החברתיים של תופעת המוגבלות, מפתח תיאוריות חברתיות על תהליכי הבניית המוגבלות, ומשמש כר פורה לדיונים תיאורטיים ואידיאולוגיים בשורה של סוגיות. המאמר הנוכחי מציג שתי גישות מרכזיות – המטריאליסטית והתרבותית – ודן בסוגיות שעמדו לאורך השנים במוקד לימודי המוגבלות: מקומו של הגוף בחוויית המוגבלות, זהותם של אנשים עם מוגבלויות, ואופני ההצטלבות של קטגוריית המוגבלות עם קטגוריות חברתיות אחרות. כמו כן, המאמר בוחן את מעמדו של השדה בישראל, את התגבשותו, מאפייניו המוסדיים, סדר היום של חוקריו והאתגרים העומדים לפתחם.

+ English

Disability Studies: Issues and Challenges

Roni Holler

In recent decades we have witnessed the emergence of the interdisciplinary field of Disability Studies. Aiming to critically analyze the social construction of disability, this field has yielded various theoretical approaches and discussions. This paper begins by reviewing two of the field’s key theoretical approaches – the materialist and cultural – as well as some of the major issues in Disability Studies, including the role of the body, the identity of disabled people, and the intersection of this identity with other social categories. It then moves on to review the status of the field in Israel, including its evolvement, its institutional features, the main research agendas, and some of the main challenges faced by its researchers.

+ Arabic

دراسات الإعاقة: تحدّيات وقضايا

روني هولر

 

تطوّر في العقود الأخيرة حقلاً بحثيًا لدراسة الإعاقة، يقوم بصورة نقدية بتحليل الجوانب الاجتماعية لظاهرة الإعاقة، وبتطوير نظريات اجتماعية بشأن سيرورات تشكيلها، ويعتبر أرضًا خصبة للنقاشات النظرية والأيديولوجية حول العديد من القضايا. تعرض المقالة الحالية مقاربتين مركزيتين – مقاربة مادية وأخرى ثقافية – وتناقش قضايا لطالما احتلت مكانة القلب في دراسة الإعاقة: مكانة الجسد في تجربة الإعاقة، هويات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشكال تقاطع فئات الإعاقة مع فئات اجتماعية أخرى. كما تتناول المقالة مكانة هذا الحقل في إسرائيل، وتبلوره، وخصائصه المؤسّساتية، وجدول أعمال الباحثين فيه والتحديات الماثلة أمامهم.