גישה חופשית
עיון ביקורתי בפרויקט הביומטריה הישראלי

עיון ביקורתי בפרויקט הביומטריה הישראלי

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

עיון ביקורתי בפרויקט הביומטריה הישראלי
אבי מרציאנו

מאמר זה מציג את הפוטנציאל התיאורטי והמחקרי הטמון בלימודי מעקב ופיקוח (surveillance studies) בהקשר המקומי על ידי התמקדות באחת ההתפתחויות המשמעותיות ביותר בישראל בשנים האחרונות: קידומו של פרויקט הביומטריה הישראלי. במסגרת פרויקט זה מונפקים מסמכי זיהוי ונסיעה ביומטריים לכלל אזרחי המדינה ומוקם מאגר ביומטרי מנדטורי שכולל מידע גופני. המאמר מראה כיצד שלוש סוגיות תיאורטיות מרכזיות שנוסחו בדיסציפלינות שונות בנוגע למעקב ולפיקוח – השינוי במעמדו האונטולוגי של הגוף האנושי, תפקידן של טכנולוגיות מעקב כמנגנוני מיון והפליה, ופגיעה בזכויות לפרטיות ולהגנה על מידע – עשויות להתממש עם הקמת מאגר ביומטרי מנדטורי בישראל. הטענה המרכזית מבוססת על ניתוח מצב החירום שמוכרז בישראל מאז הקמתה, ולפיה יש לראות בתוכנית להקמת מאגר ביומטרי המשך ישיר של החוקים האנטי-דמוקרטיים שנחקקו מתוקף מצב החירום. שני אלה מובילים להתגבשותה של חברת מעקב המאופיינת בהצרה של רעיון האזרחות הליברלי.

A Critical Reflection on the Israeli Biometric Program
Avi Marciano

This article demonstrates the theoretical and empirical potential underlying surveillance studies in the local context by focusing on one of the most significant developments in the past few years in Israel: the Israeli biometric program. This program consists of two distinct initiatives: issuing biometric IDs and passports to Israeli citizens and establishing a national, mandatory biometric database. The article shows how three prominent theoretical ideas about surveillance – the informatization of the human body, the digitization of social sorting, and the violation of privacy rights – may be manifested in the Israeli program. It argues that the Israeli biometric program derives from the same rationale that inspired the national state of emergency that has been in force since the early days of the State of Israel. Both the biometric program and the state of emergency turn Israel into a surveillance society that is undergoing a shift in the liberal notion of citizenship.

تأمل نقدي في مشروع المقاييس الحيوية (بيومترك) الإسرائيلي
آفي مرتسيانو

تعرض المقالة الحالية الطاقة النظرية والبحثية الكامنة في دراسات التعقّب والمراقبة (surveillance studies) في السياق المحلّي، وذلك من خلال التركيز على أحد المستجدات بالغة الأهمية التي طرأت في السنوات الأخيرة في إسرائيل، ألا وهو الدفع بمشروع المقاييس الحيوية (بيومترك) الإسرائيلي إلى الأمام. يتم في إطار هذا المشروع استصدار وثائق شخصية، ومن ضمنها وثائق سفر (مثل جواز السفر الإلكتروني)، استنادًا إلى المقاييس الحيوية لجميع مواطني الدولة وإنشاء بنك مقاييس حيوية إلزامي يضم معلومات جسدية ذاتية لكل شخص. توضح المقالة أنَّ ثلاث قضايا نظرية مركزية، سبق أن تبلورت في أطر بحثية مختلفة حول الإشراف والرقابة – ألاَ وهي: تغيّر المكانة الأنطولوجية للجسد البشري، ودور تقنيات التعقّب بوصفها منظومات للتصنيف والتمييز، والمسّ بحق الخصوصية وحماية المعلومات – من شأنها أن تتحقّق بفعل إنشاء مثل هذا البنك في إسرائيل. ينطلق الادعاء المركزي للمقالة من تحليل حالة الطوارئ القائمة في إسرائيل منذ لحظة إقامتها، وخلاصته أنه يتعيّن النظر إلى مشروع إنشاء بنك المقاييس الحيوية بوصفه امتدادًا مباشرًا للقوانين المناهضة للديمقراطية التي سُنَّت بموجب حالة الطوارئ. يفضي هذان المستجدان – إنشاء بنك المقاييس الحيوية والقوانين المناهضة للديمقراطية – إلى تبلور مجتمع يقوم على التعقّب ويتّسم بتضييق الخناق على فكرة المواطنة الليبرالية.

+ תקציר

עיון ביקורתי בפרויקט הביומטריה הישראלי
אבי מרציאנו

מאמר זה מציג את הפוטנציאל התיאורטי והמחקרי הטמון בלימודי מעקב ופיקוח (surveillance studies) בהקשר המקומי על ידי התמקדות באחת ההתפתחויות המשמעותיות ביותר בישראל בשנים האחרונות: קידומו של פרויקט הביומטריה הישראלי. במסגרת פרויקט זה מונפקים מסמכי זיהוי ונסיעה ביומטריים לכלל אזרחי המדינה ומוקם מאגר ביומטרי מנדטורי שכולל מידע גופני. המאמר מראה כיצד שלוש סוגיות תיאורטיות מרכזיות שנוסחו בדיסציפלינות שונות בנוגע למעקב ולפיקוח – השינוי במעמדו האונטולוגי של הגוף האנושי, תפקידן של טכנולוגיות מעקב כמנגנוני מיון והפליה, ופגיעה בזכויות לפרטיות ולהגנה על מידע – עשויות להתממש עם הקמת מאגר ביומטרי מנדטורי בישראל. הטענה המרכזית מבוססת על ניתוח מצב החירום שמוכרז בישראל מאז הקמתה, ולפיה יש לראות בתוכנית להקמת מאגר ביומטרי המשך ישיר של החוקים האנטי-דמוקרטיים שנחקקו מתוקף מצב החירום. שני אלה מובילים להתגבשותה של חברת מעקב המאופיינת בהצרה של רעיון האזרחות הליברלי.

+ English

A Critical Reflection on the Israeli Biometric Program
Avi Marciano

This article demonstrates the theoretical and empirical potential underlying surveillance studies in the local context by focusing on one of the most significant developments in the past few years in Israel: the Israeli biometric program. This program consists of two distinct initiatives: issuing biometric IDs and passports to Israeli citizens and establishing a national, mandatory biometric database. The article shows how three prominent theoretical ideas about surveillance – the informatization of the human body, the digitization of social sorting, and the violation of privacy rights – may be manifested in the Israeli program. It argues that the Israeli biometric program derives from the same rationale that inspired the national state of emergency that has been in force since the early days of the State of Israel. Both the biometric program and the state of emergency turn Israel into a surveillance society that is undergoing a shift in the liberal notion of citizenship.

+ Arabic

تأمل نقدي في مشروع المقاييس الحيوية (بيومترك) الإسرائيلي
آفي مرتسيانو

تعرض المقالة الحالية الطاقة النظرية والبحثية الكامنة في دراسات التعقّب والمراقبة (surveillance studies) في السياق المحلّي، وذلك من خلال التركيز على أحد المستجدات بالغة الأهمية التي طرأت في السنوات الأخيرة في إسرائيل، ألا وهو الدفع بمشروع المقاييس الحيوية (بيومترك) الإسرائيلي إلى الأمام. يتم في إطار هذا المشروع استصدار وثائق شخصية، ومن ضمنها وثائق سفر (مثل جواز السفر الإلكتروني)، استنادًا إلى المقاييس الحيوية لجميع مواطني الدولة وإنشاء بنك مقاييس حيوية إلزامي يضم معلومات جسدية ذاتية لكل شخص. توضح المقالة أنَّ ثلاث قضايا نظرية مركزية، سبق أن تبلورت في أطر بحثية مختلفة حول الإشراف والرقابة – ألاَ وهي: تغيّر المكانة الأنطولوجية للجسد البشري، ودور تقنيات التعقّب بوصفها منظومات للتصنيف والتمييز، والمسّ بحق الخصوصية وحماية المعلومات – من شأنها أن تتحقّق بفعل إنشاء مثل هذا البنك في إسرائيل. ينطلق الادعاء المركزي للمقالة من تحليل حالة الطوارئ القائمة في إسرائيل منذ لحظة إقامتها، وخلاصته أنه يتعيّن النظر إلى مشروع إنشاء بنك المقاييس الحيوية بوصفه امتدادًا مباشرًا للقوانين المناهضة للديمقراطية التي سُنَّت بموجب حالة الطوارئ. يفضي هذان المستجدان – إنشاء بنك المقاييس الحيوية والقوانين المناهضة للديمقراطية – إلى تبلور مجتمع يقوم على التعقّب ويتّسم بتضييق الخناق على فكرة المواطنة الليبرالية.