"תוספת ערבי": על פרדוקס ההתנחלויות העירוניות בירושלים

"תוספת ערבי": על פרדוקס ההתנחלויות העירוניות בירושלים

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

"תוספת ערבי": על פרדוקס ההתנחלויות העירוניות בירושלים
חיים יעקובי וּוונדי פולאן

 

מאמר זה עוסק בהגירה של פלסטינים להתנחלויות שנבנו במזרח ירושלים לאחר 1967. ניתוח של חיי היומיום בירושלים – ובפרט בגבעה הצרפתית – ישמש בסיס לפרדוקס הגלום לטענתנו במרחב הקולוניאלי של העיר: מצד אחד ההתנחלויות היהודיות במזרח ירושלים תוכננו, עוצבו ושווקו כחלק מהניסיון לייהד את העיר, ומצד שני הגירתם של פלסטינים לשכונות אלה "שיבשה" את פרויקט הייהוד. ההתנחלויות נחשבות בדרך כלל לאתר של הפרדה אתנית – ואכן ההתנחלויות היהודיות בגדה המערבית מחוץ לירושלים מבוצרות, מוקפות גדרות ומקבלות תשתיות "ליהודים בלבד". אך במאמר זה נציע מבט משלים המתמקד בהתנחלויות במרחב העירוני, ונאיר מנעד רחב של הדינמיקה האורבנית שבמסגרתה מתיישבים פלסטינים בהתנחלות יהודית נתפסים לא פעם על ידי התושבים והרשויות כ"מתנחלים" פלסטינים בשכונה יהודית. חשוב להדגיש כי התנחלויות השוכנות בלב עיר קיימות בירושלים ובחברון בלבד, אך בעוד בחברון מדובר במובלעת מבוצרת וחמושה הנתונה בפועל תחת משטר צבאי יומיומי, בירושלים – בשל מעמדה החוקי ומיקומה הגיאו-פוליטי – נוצר פרדוקס הפותח בפני האוכלוסייה הפלסטינית אפשרויות שאינן מתקבלות על הדעת בהתנחלויות אחרות. דווקא הניסיון לסיפוח פוליטי וטריטוריאלי של מזרח ירושלים מקשה, כך נטען, את ייהודו המוחלט של האזור.

Settlements and the City: The Paradox of Jerusalem’s Colonial Space /
Haim Yacobi and Wendy Pullan

This article discusses Palestinian migration to Israeli settlements in East Jerusalem constructed after 1967. The article analyzes everyday life in the city, with a special focus on the French Hill neighborhood, as a basis for discussing what we term the paradox of the colonial-urban space of Jerusalem: Jewish settlements in East Jerusalem were planned, designed, and marketed as part of the “Judaization” of the city; yet the migration of Palestinians to these sites counters such attempts. The settlements are often considered as a site of ethnic separation and segregation — and indeed Jewish settlements in the West Bank, outside of Jerusalem, are fortified, fenced, and supplied with infrastructure for Jews only. Yet, in this article we propose a complementary view of urban settlements, highlighting the vast spectrum of urban dynamics by examining a system of contradictions – namely, of Palestinians settling in Jewish neighborhoods/settlements. Importantly, urban settlements exist elsewhere, for example in Hebron, which has a highly militarized enclave, but the case of East Jerusalem, which has a special legal and geopolitical status, produces a paradox that opens new possibilities for Palestinians.

תקציר בערבית של המאמר

+ תקציר

"תוספת ערבי": על פרדוקס ההתנחלויות העירוניות בירושלים
חיים יעקובי וּוונדי פולאן

 

מאמר זה עוסק בהגירה של פלסטינים להתנחלויות שנבנו במזרח ירושלים לאחר 1967. ניתוח של חיי היומיום בירושלים – ובפרט בגבעה הצרפתית – ישמש בסיס לפרדוקס הגלום לטענתנו במרחב הקולוניאלי של העיר: מצד אחד ההתנחלויות היהודיות במזרח ירושלים תוכננו, עוצבו ושווקו כחלק מהניסיון לייהד את העיר, ומצד שני הגירתם של פלסטינים לשכונות אלה "שיבשה" את פרויקט הייהוד. ההתנחלויות נחשבות בדרך כלל לאתר של הפרדה אתנית – ואכן ההתנחלויות היהודיות בגדה המערבית מחוץ לירושלים מבוצרות, מוקפות גדרות ומקבלות תשתיות "ליהודים בלבד". אך במאמר זה נציע מבט משלים המתמקד בהתנחלויות במרחב העירוני, ונאיר מנעד רחב של הדינמיקה האורבנית שבמסגרתה מתיישבים פלסטינים בהתנחלות יהודית נתפסים לא פעם על ידי התושבים והרשויות כ"מתנחלים" פלסטינים בשכונה יהודית. חשוב להדגיש כי התנחלויות השוכנות בלב עיר קיימות בירושלים ובחברון בלבד, אך בעוד בחברון מדובר במובלעת מבוצרת וחמושה הנתונה בפועל תחת משטר צבאי יומיומי, בירושלים – בשל מעמדה החוקי ומיקומה הגיאו-פוליטי – נוצר פרדוקס הפותח בפני האוכלוסייה הפלסטינית אפשרויות שאינן מתקבלות על הדעת בהתנחלויות אחרות. דווקא הניסיון לסיפוח פוליטי וטריטוריאלי של מזרח ירושלים מקשה, כך נטען, את ייהודו המוחלט של האזור.

+ English

Settlements and the City: The Paradox of Jerusalem’s Colonial Space /
Haim Yacobi and Wendy Pullan

This article discusses Palestinian migration to Israeli settlements in East Jerusalem constructed after 1967. The article analyzes everyday life in the city, with a special focus on the French Hill neighborhood, as a basis for discussing what we term the paradox of the colonial-urban space of Jerusalem: Jewish settlements in East Jerusalem were planned, designed, and marketed as part of the “Judaization” of the city; yet the migration of Palestinians to these sites counters such attempts. The settlements are often considered as a site of ethnic separation and segregation — and indeed Jewish settlements in the West Bank, outside of Jerusalem, are fortified, fenced, and supplied with infrastructure for Jews only. Yet, in this article we propose a complementary view of urban settlements, highlighting the vast spectrum of urban dynamics by examining a system of contradictions – namely, of Palestinians settling in Jewish neighborhoods/settlements. Importantly, urban settlements exist elsewhere, for example in Hebron, which has a highly militarized enclave, but the case of East Jerusalem, which has a special legal and geopolitical status, produces a paradox that opens new possibilities for Palestinians.

+ Arabic

תקציר בערבית של המאמר