הצג עגלת קניות “מאפייני מדיניות הרווחה בישראל בשנות החמישים והשישים והתהוות שכבות המצוקה המזרחיות” נוסף לעגלת הקניות שלך.