גישה חופשית
מסה וביקורת - אתנוגרפיה נוודית: תלישות ותנועה במרחבי רג'סטן

מסה וביקורת – אתנוגרפיה נוודית: תלישות ותנועה במרחבי רג'סטן

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

אתנוגרפיה נוודית: תלישות ותנועה במרחבי רג'סטן
פנינה מוצפי-האלר

בספטמבר 2006 התחלתי בנסיעותיי להודו. באותם ימים ידעתי עליה מעט מאוד. בשבע
השנים שחלפו מאז חזרתי להודו לגיחות קצרות, שארכו בין חודש לחודשיים וחצי, ובזמן
שהותי שם פיתחתי מודל של עבודה אתנוגרפית שאכנה "אתנוגרפיה נוודית". מודל מחקרי זה
הוא תוצאה של כמה גורמים ואילוצים: עבודה בתנאי שטח קשים במיוחד; פוליטיקה מסוימת
של ייצור ידע — בשלבים הראשונים עבדתי בשיתוף פעולה עם עמיתים הודים; ותובנות
תיאורטיות חדשות וגמישות שפיתחתי לאחר קריירה ארוכה של מחקר אקדמי. בתחילת דרכי
עסקתי במחקר אתנוגרפי "קלאסי" באפריקה, אחר כך במחקר רפלקסיבי בישראל, ורק לאחר
גישוש הססני למדי הגעתי למחקר שטח ברחבי מדינת רג'סטן שבצפון–מערב הודו.
במסה קצרה זו אני מבקשת לסרטט כמה רגעים בתהליך האישי, הפוליטי, המחקרי
והאפיסטמי שהוליך אותי לפיתוחו של מודל האתנוגרפיה הנוודית. המהלך שאציע הוא כפול…