גישה חופשית
השתכנזות: על פרפורמנס אתני וכישלונו

השתכנזות: על פרפורמנס אתני וכישלונו

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

השתכנזות: על פרפורמנס אתני וכישלונו /
אורנה ששון-לוי ואבי שושנה

מחברי המאמר מציעים בחינה ביקורתית של אתניות בישראל באמצעות חקירה של פרפורמנס אתני מסוים: השתכנזות. השתכנזות משמעה פאסינג (מעבר, passing) בין זהות אתנית מסומנת (מזרחיות) לזהות פריבילגית שאינה נחשבת לאתנית או שהאתניות שלה שקופה (אשכנזיות). המחברים דנים בשאלה מהן הפרקטיקות והמשמעויות החברתיות המיוחסות להשתכנזות על רקע ההכחשה של אתניות בישראל, על רקע השיח הלאומי של "כור ההיתוך" ולנוכח התביעה הניאו-ליברלית לזהויות נקיות מאתניות כתנאי למוביליות חברתית. על סמך ניתוח שאלונים, ראיונות, כתבות אינטרנט ותגוביות (טוקבקים) לכתבות אלה, המחברים טוענים כי מושג ההשתכנזות מציין פרפורמנס זהותי שנועד להיענות לשיח הלאומי ולשיח הניאו-ליברלי; אולם במונחי פוליטיקת הזהויות המושג עצמו מגלם בתוכו את כישלונה הידוע מראש של פעולת המעבר משום שהוא טומן בחובו את העבר האתני של המשתכנז. לכן, מושג ההשתכנזות כרוך בחוויה כפולה של בושה, הן בושה במוצא האתני והן בושה בעצם המעבר. תפוצתו הרחבה של המושג והמשמעות של כישלון מובנה הנלווית אליו מעידות על יציבותו של הסדר האתני בישראל.

Hishtaknezut: Ethnic Performance and Its Failure / 
Orna Sasson-Levy and Avi Shoshana

This article offers a critical analysis of the ethnic structure in Israel through a study of a specific ethnic performance: hishtaknezut, meaning the passing from a marked (Mizrahi) ethnic identity to an unmarked, seemingly non-ethnic and privileged (Ashkenazi) identity. We examine the practices of hishtaknezut and their significance in light of the denial of ethnic inequality in Israel, the national discourse of the “ingathering of the exiles,” and the neo-liberal demand for identities devoid of ethnic markers as a precondition for economic mobility. On the basis of qualitative research we argue that hishtaknezut signifies a performance that is an “appropriate response” to the national and neo-liberal discourses. However, in terms of identity politics, the concept of hishtaknezut contains the inevitable failure of the act of mimicry, because it always alludes to the ethnic past of the individual trying to pass. Therefore, hishtaknezut involves a twofold sense of shame – over one’s ethnic origin and over the concealing of that origin by mimicking another group. The prevalence of the use of the term hishtaknezut, along with its signification of imperfection, attests to the perpetuation of the ethnic order in Israel.

الشكنزة: حول الاستعراض الإثني وفشله / 
أورنا ساسون-ليفي وآبي شوشانه

يقترح الكاتبان في المقالة الحالية فحصًا نقديًا للمسألة الإثنية في إسرائيل عبر دراسة استعراض إثني معين – الشكنزة. تعني كلمة شكنزة الانتقال من هوية إثنية مقولبة اجتماعيًا (الهوية الشرقية) إلى هوية تحمل العديد من الامتيازات والتي لا تعتبر هوية إثنية أو أن إثنيتها لا تعتبر صريحة في إسرائيل (الهوية الإشكنازية). يبحث الباحثان في مسألة الأساليب المعتمدة والدلالات الاجتماعية المعزوّة للشكنزة على خلفية التنكّر لوجود الإثنية في إسرائيل، وعلى خلفية مقولة "بوتقة الصهر" (الذوبان) القائمة في صلب الخطاب القومي والمطالبة النيو-ليبرالية القائلة بضرورة الابتعاد عن الهويات الإثنية بوصفه شرطًا أساسيًا للحراك الاجتماعي. اعتمادًا على تحليل استمارات ومقابلات وتقارير ومقالات منشورة على شبكة الإنترنت والردود عليها، يدّعي الكاتبان بأن تعبير شكنزة يشير إلى استعراض هوياتي ظهر نتيجة التعامل مع الخطاب القومي والخطاب النيو-ليبرالي؛ ولكن انطلاقًا من اصطلاحات سياسة الهوية فإن تعبير شكنزة بذاته ينطوي على الفشل المعلوم مسبقًا لعملية الانتقال، وذلك لأنه يقوم على الانتقال الإثني لمعتمِد الشكنزة. وعليه، ينطوي تعبير شكنزة على تجربة مضاعفة من الخزي، الشعور بالخزي من الأصل الإثني، والخزي من فعل الانتقال ذاته. إن مدى انتشار تعبير الشكنزة والفشل البنيوي الملازم له يشهدان على ثبات النظام الإثني القائم في إسرائيل.

+ תקציר

השתכנזות: על פרפורמנס אתני וכישלונו /
אורנה ששון-לוי ואבי שושנה

מחברי המאמר מציעים בחינה ביקורתית של אתניות בישראל באמצעות חקירה של פרפורמנס אתני מסוים: השתכנזות. השתכנזות משמעה פאסינג (מעבר, passing) בין זהות אתנית מסומנת (מזרחיות) לזהות פריבילגית שאינה נחשבת לאתנית או שהאתניות שלה שקופה (אשכנזיות). המחברים דנים בשאלה מהן הפרקטיקות והמשמעויות החברתיות המיוחסות להשתכנזות על רקע ההכחשה של אתניות בישראל, על רקע השיח הלאומי של "כור ההיתוך" ולנוכח התביעה הניאו-ליברלית לזהויות נקיות מאתניות כתנאי למוביליות חברתית. על סמך ניתוח שאלונים, ראיונות, כתבות אינטרנט ותגוביות (טוקבקים) לכתבות אלה, המחברים טוענים כי מושג ההשתכנזות מציין פרפורמנס זהותי שנועד להיענות לשיח הלאומי ולשיח הניאו-ליברלי; אולם במונחי פוליטיקת הזהויות המושג עצמו מגלם בתוכו את כישלונה הידוע מראש של פעולת המעבר משום שהוא טומן בחובו את העבר האתני של המשתכנז. לכן, מושג ההשתכנזות כרוך בחוויה כפולה של בושה, הן בושה במוצא האתני והן בושה בעצם המעבר. תפוצתו הרחבה של המושג והמשמעות של כישלון מובנה הנלווית אליו מעידות על יציבותו של הסדר האתני בישראל.

+ English

Hishtaknezut: Ethnic Performance and Its Failure / 
Orna Sasson-Levy and Avi Shoshana

This article offers a critical analysis of the ethnic structure in Israel through a study of a specific ethnic performance: hishtaknezut, meaning the passing from a marked (Mizrahi) ethnic identity to an unmarked, seemingly non-ethnic and privileged (Ashkenazi) identity. We examine the practices of hishtaknezut and their significance in light of the denial of ethnic inequality in Israel, the national discourse of the “ingathering of the exiles,” and the neo-liberal demand for identities devoid of ethnic markers as a precondition for economic mobility. On the basis of qualitative research we argue that hishtaknezut signifies a performance that is an “appropriate response” to the national and neo-liberal discourses. However, in terms of identity politics, the concept of hishtaknezut contains the inevitable failure of the act of mimicry, because it always alludes to the ethnic past of the individual trying to pass. Therefore, hishtaknezut involves a twofold sense of shame – over one’s ethnic origin and over the concealing of that origin by mimicking another group. The prevalence of the use of the term hishtaknezut, along with its signification of imperfection, attests to the perpetuation of the ethnic order in Israel.

+ Arabic

الشكنزة: حول الاستعراض الإثني وفشله / 
أورنا ساسون-ليفي وآبي شوشانه

يقترح الكاتبان في المقالة الحالية فحصًا نقديًا للمسألة الإثنية في إسرائيل عبر دراسة استعراض إثني معين – الشكنزة. تعني كلمة شكنزة الانتقال من هوية إثنية مقولبة اجتماعيًا (الهوية الشرقية) إلى هوية تحمل العديد من الامتيازات والتي لا تعتبر هوية إثنية أو أن إثنيتها لا تعتبر صريحة في إسرائيل (الهوية الإشكنازية). يبحث الباحثان في مسألة الأساليب المعتمدة والدلالات الاجتماعية المعزوّة للشكنزة على خلفية التنكّر لوجود الإثنية في إسرائيل، وعلى خلفية مقولة "بوتقة الصهر" (الذوبان) القائمة في صلب الخطاب القومي والمطالبة النيو-ليبرالية القائلة بضرورة الابتعاد عن الهويات الإثنية بوصفه شرطًا أساسيًا للحراك الاجتماعي. اعتمادًا على تحليل استمارات ومقابلات وتقارير ومقالات منشورة على شبكة الإنترنت والردود عليها، يدّعي الكاتبان بأن تعبير شكنزة يشير إلى استعراض هوياتي ظهر نتيجة التعامل مع الخطاب القومي والخطاب النيو-ليبرالي؛ ولكن انطلاقًا من اصطلاحات سياسة الهوية فإن تعبير شكنزة بذاته ينطوي على الفشل المعلوم مسبقًا لعملية الانتقال، وذلك لأنه يقوم على الانتقال الإثني لمعتمِد الشكنزة. وعليه، ينطوي تعبير شكنزة على تجربة مضاعفة من الخزي، الشعور بالخزي من الأصل الإثني، والخزي من فعل الانتقال ذاته. إن مدى انتشار تعبير الشكنزة والفشل البنيوي الملازم له يشهدان على ثبات النظام الإثني القائم في إسرائيل.