ממלא מקום

מסה על הדרום: דרומית-מזרחית

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

מסה על הדרום: דרומית-מזרחית

חביבה פדיה

טקסט זה פורש את הדרום כמרחב גיאוגרפי ותרבותי, בראייה כלל-עולמית וישראלית, ועוקב אחר ההומולוגיות המתקיימות בין המשלבים השונים של הופעתו. פדיה תוהה כיצד הדרום נוצר כאתר של שארית ופסולת וכמקום מקלט; כמרחב עירום, משולל היסטוריה וכתב, אך רווי במסורת ובדיבור; כזירה של הכפפה חברתית, אבל גם של פעולה ויצירה. היא מצליבה בין הדרום למזרח ומנגידה את התנועה הציוויליזטורית המהירה בציר מזרח-מערב לתנועה האיטית בציר צפון-דרום. במקום לדרוש את ניעורו של הדרום מן הפנטזיות שהוטלו עליו, היא מבקשת לבחון אותו מתוכן, כלומר מבעד לסימוניו התרבותיים המצויים בתנועה, המאפשרים לדרום גם לדבר את עצמו. מסה זו היא חלק מפרויקט גדול, רחב היקף ורב-הסתעפויות שבו מנסחת פדיה פרספקטיבה דרומית-מזרחית של ישראל.

An essay about the South: Southeastern

Haviva Pedaya

This text depicts the South as a geographic and cultural space, from a global and Israeli perspective, and traces the homologies that occur between the different registers of its appearance. Pedaya wonders how the South was constituted as a site of residue and waste and a place of refuge; as a naked space, devoid of history and writing, but infused with tradition and speech; as a site of social subjugation but also of action and creation. She intersects the South with the East and contrasts the rapid civilizatory movement on the East-West axis with the slow movement on the North-South axis. Instead of demanding that the South shake off the fantasies imposed on it, she seeks to examine it through them, namely through its cultural markers in movement, which also enable the South to speak for itself. This essay is part of a large, encompassing and intricate project, in which Pedaya is articulating a Southern-Eastern perspective of Israel.

مقالة عن الجنوب

حڤيڤه پدايا

يقدّم هذا النصّ الجنوب كحيّز جغرافيّ وثقافيّ، بنظرة عالميّة وإسرائيليّة، تتبع التماثلات الموجودة بين المستويات المختلفة لظهوره. تتساءل پدايا عن كيفيّة تشكّل الجنوب كموقع لبقايا وقاذورات وكملجأ؛ كحيّز عُري، منزوع التاريخ والكتابة، لكنّه مشبع بالتراث والكلام؛ كساحة من الإخضاع الاجتماعيّ، ومن الفعل والإبداع أيضًا. تُظهر پدايا التقاطع بين الجنوب والشرق والتناقض بين الحركة الحضاريّة السريعة في محور الشرق-الغرب والحركة البطيئة في محود الشمال-الجنوب. وبدل أن تطالب بإيقاظ الجنوب من الفنتازيا التي فُرضت عليه، تطالب بفحصه من داخلها، أي من خلال توسيماته الثقافيّة المتحرّكة، التي تسمح للجنوب أيضًا بأن يتحدّث عن نفسه. هذه المقالة هي جزء من مشروع كبير، وواسع النطاق وكثير التشعّبات والذي تصيغ من خلاله پدايا منظورًا جنوبيًا-شرقيًا لإسرائيل.

+ תקציר

מסה על הדרום: דרומית-מזרחית

חביבה פדיה

טקסט זה פורש את הדרום כמרחב גיאוגרפי ותרבותי, בראייה כלל-עולמית וישראלית, ועוקב אחר ההומולוגיות המתקיימות בין המשלבים השונים של הופעתו. פדיה תוהה כיצד הדרום נוצר כאתר של שארית ופסולת וכמקום מקלט; כמרחב עירום, משולל היסטוריה וכתב, אך רווי במסורת ובדיבור; כזירה של הכפפה חברתית, אבל גם של פעולה ויצירה. היא מצליבה בין הדרום למזרח ומנגידה את התנועה הציוויליזטורית המהירה בציר מזרח-מערב לתנועה האיטית בציר צפון-דרום. במקום לדרוש את ניעורו של הדרום מן הפנטזיות שהוטלו עליו, היא מבקשת לבחון אותו מתוכן, כלומר מבעד לסימוניו התרבותיים המצויים בתנועה, המאפשרים לדרום גם לדבר את עצמו. מסה זו היא חלק מפרויקט גדול, רחב היקף ורב-הסתעפויות שבו מנסחת פדיה פרספקטיבה דרומית-מזרחית של ישראל.

+ English

An essay about the South: Southeastern

Haviva Pedaya

This text depicts the South as a geographic and cultural space, from a global and Israeli perspective, and traces the homologies that occur between the different registers of its appearance. Pedaya wonders how the South was constituted as a site of residue and waste and a place of refuge; as a naked space, devoid of history and writing, but infused with tradition and speech; as a site of social subjugation but also of action and creation. She intersects the South with the East and contrasts the rapid civilizatory movement on the East-West axis with the slow movement on the North-South axis. Instead of demanding that the South shake off the fantasies imposed on it, she seeks to examine it through them, namely through its cultural markers in movement, which also enable the South to speak for itself. This essay is part of a large, encompassing and intricate project, in which Pedaya is articulating a Southern-Eastern perspective of Israel.

+ Arabic

مقالة عن الجنوب

حڤيڤه پدايا

يقدّم هذا النصّ الجنوب كحيّز جغرافيّ وثقافيّ، بنظرة عالميّة وإسرائيليّة، تتبع التماثلات الموجودة بين المستويات المختلفة لظهوره. تتساءل پدايا عن كيفيّة تشكّل الجنوب كموقع لبقايا وقاذورات وكملجأ؛ كحيّز عُري، منزوع التاريخ والكتابة، لكنّه مشبع بالتراث والكلام؛ كساحة من الإخضاع الاجتماعيّ، ومن الفعل والإبداع أيضًا. تُظهر پدايا التقاطع بين الجنوب والشرق والتناقض بين الحركة الحضاريّة السريعة في محور الشرق-الغرب والحركة البطيئة في محود الشمال-الجنوب. وبدل أن تطالب بإيقاظ الجنوب من الفنتازيا التي فُرضت عليه، تطالب بفحصه من داخلها، أي من خلال توسيماته الثقافيّة المتحرّكة، التي تسمح للجنوب أيضًا بأن يتحدّث عن نفسه. هذه المقالة هي جزء من مشروع كبير، وواسع النطاق وكثير التشعّبات والذي تصيغ من خلاله پدايا منظورًا جنوبيًا-شرقيًا لإسرائيل.