ממלא מקום

ערמה וגבבה: אספנות, אגרנות והמטריאליזמים החדשים

גישה חופשית הורדה
  • תיאור

תיאור מוצר

ערמה וגבבה: אספנות, אגרנות והמטריאליזמים החדשים

גיא פרחי

משבר האנתרופוקן כרוך לבלי התר בתרבות הצריכה של הקפיטליזם המאוחר, המבכרת צריכת יתר של סחורות חדשות ודוחקת אל השוליים חפצים מתיישנים שנושלו מהילתם בכלכלת הסימנים. המאמר בוחן את הציר שבין אספנות לאגרנות – פרקטיקות יומיומיות שמוצאות באובייקט ערך שחותר תחת מקומו השגור בתרבות הצריכה. הדיון במטריאליזמים החדשים, שדה ידע המבקש להגדיר מחדש את היחס בין אדם לחומר, משרטט את האספנות – וביתר שאת את האגרנות – כמרחב שבו ההבחנה בין האנושי ללא־אנושי מושהית, מתערערת ולעיתים גם קורסת. מעבר לעיסוק בפסיכולוגיה של האגרנות, תופעה שנדונה בעבר אצל הוגות מן המטריאליזמים החדשים, המאמר מתמקד דווקא באובייקט של האגרנות: הגבבה. הגבבה כופה עלינו תפיסה שאינה מתעקשת על אובייקט מוגדר ומבודד שנושא זהות אוטונומית, אלא מציעה מבט מערכתי על קשרים אנושיים ולא־אנושיים הפועלים זה עם זה בלי שנוכל להפריד ביניהם. כך הגבבה, חומריות שאינה מופיעה עוד בכניעותה ההיררכית לסדר ולהיגיון אנושי, טומנת בחובה פוטנציאל למבט שאינו אנתרופוצנטרי על חומר.

Piling Up: Collecting, Hoarding and New Materialisms

Gai Farchi

The Anthropocene crisis is inextricably connected to the consumerism crisis of late capitalism, which prioritizes overconsumption of new goods and marginalizes aging objects that were stripped of their glamor in the signal economy. The article examines the axis between collecting and hoarding – daily practices that ascribe to objects value that undermines their routine positions in the consumer culture. The discussion of the new materialisms, a field of knowledge that seeks to redefine the relationship between humans and matter, portrays collecting – and moreover, hoarding – as a space where the distinction between the human and the nonhuman is suspended, destabilized and sometimes even collapses. Beyond the discussion of the psychology of hoarding, a phenomenon previously discussed by philosophers of the new materialisms, this article will focus specifically on the object of hoarding: the pileup. Pileup imposes on us a concept that does not insist on a defined and isolated object that carries an autonomous identity, but proposes a systemic view of human and nonhuman relationships working together without our being able to separate them. Thus the pileup, a materialism that no longer appears in its hierarchical submission to human order and logic, contains the potential for a non-anthropocentric gaze at material.

التكديس: التجميع، الاكتناز، والماديّات الجديدة

چاي فرحي

 

ترتبط أزمة الأنثروبوسين، حتمًا، بثقافة الاستهلاك في الرأسماليّة المتأخّرة، التي تشجّع على الاستهلاك المفرط للسلع الجديدة وتدفع إلى الهامش الأشياء القديمة التي نُزعت عنها هالتها في اقتصاد الإشارات. يبحث المقال المحور بين التجميع والاكتناز – الممارسات اليوميّة التي تجد في الشيء قيمة تقوّض مكانته السائدة في ثقافة الاستهلاك. جدل الماديّات الجديدة، وهو مجال معرفيّ يسعى إلى إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والمادّة، يموضع التجميع – وبشكل أكثر تحديدًا الاكتناز – كمساحة يتمّ فيها تعليق التمييز بين البشريّ وغير البشريّ، وتقويضه بل حتّى تحطيمه تمامًا في بعض أحيان. بالإضافة إلى تناول سيكولوجية الاكتناز، وهي ظاهرة سبق وناقشتها مفكرّات من مجال الماديّات الجديدة، يركّز المقال تحديدًا على شيء الاكتناز: الغطاء العضويّ؛ الذي يفرض علينا مفهومًا لا يصرّ على شيء محدّد ومعزول ويحمل هوية مستقلة، بل يقدّم نظرة منهجية للعلاقات البشريّة وغير البشريّة، التي تعمل مع بعضها البعض دون أن نتمكّن من الفصل بينهما. وبهذا، فإنّ الغطاء العضويّ هي ماديّة لم تعد تظهر ضمن خضوعها الهرمّي للنظام والمنطق البشري، بل أضحت تكدّس إمكانيات لرؤية غير مركزية-بشريّة للمادّة.

+ תקציר
+ English

Piling Up: Collecting, Hoarding and New Materialisms

Gai Farchi

The Anthropocene crisis is inextricably connected to the consumerism crisis of late capitalism, which prioritizes overconsumption of new goods and marginalizes aging objects that were stripped of their glamor in the signal economy. The article examines the axis between collecting and hoarding – daily practices that ascribe to objects value that undermines their routine positions in the consumer culture. The discussion of the new materialisms, a field of knowledge that seeks to redefine the relationship between humans and matter, portrays collecting – and moreover, hoarding – as a space where the distinction between the human and the nonhuman is suspended, destabilized and sometimes even collapses. Beyond the discussion of the psychology of hoarding, a phenomenon previously discussed by philosophers of the new materialisms, this article will focus specifically on the object of hoarding: the pileup. Pileup imposes on us a concept that does not insist on a defined and isolated object that carries an autonomous identity, but proposes a systemic view of human and nonhuman relationships working together without our being able to separate them. Thus the pileup, a materialism that no longer appears in its hierarchical submission to human order and logic, contains the potential for a non-anthropocentric gaze at material.

+ Arabic

التكديس: التجميع، الاكتناز، والماديّات الجديدة

چاي فرحي

 

ترتبط أزمة الأنثروبوسين، حتمًا، بثقافة الاستهلاك في الرأسماليّة المتأخّرة، التي تشجّع على الاستهلاك المفرط للسلع الجديدة وتدفع إلى الهامش الأشياء القديمة التي نُزعت عنها هالتها في اقتصاد الإشارات. يبحث المقال المحور بين التجميع والاكتناز – الممارسات اليوميّة التي تجد في الشيء قيمة تقوّض مكانته السائدة في ثقافة الاستهلاك. جدل الماديّات الجديدة، وهو مجال معرفيّ يسعى إلى إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والمادّة، يموضع التجميع – وبشكل أكثر تحديدًا الاكتناز – كمساحة يتمّ فيها تعليق التمييز بين البشريّ وغير البشريّ، وتقويضه بل حتّى تحطيمه تمامًا في بعض أحيان. بالإضافة إلى تناول سيكولوجية الاكتناز، وهي ظاهرة سبق وناقشتها مفكرّات من مجال الماديّات الجديدة، يركّز المقال تحديدًا على شيء الاكتناز: الغطاء العضويّ؛ الذي يفرض علينا مفهومًا لا يصرّ على شيء محدّد ومعزول ويحمل هوية مستقلة، بل يقدّم نظرة منهجية للعلاقات البشريّة وغير البشريّة، التي تعمل مع بعضها البعض دون أن نتمكّن من الفصل بينهما. وبهذا، فإنّ الغطاء العضويّ هي ماديّة لم تعد تظهر ضمن خضوعها الهرمّي للنظام والمنطق البشري، بل أضحت تكدّس إمكانيات لرؤية غير مركزية-بشريّة للمادّة.