גיליון 58 | קיץ 2023


 • פתח דבר
  שאול סתר
  גישה חופשית
 • דיסוציאציה חברתית: כשנשים מזרחיות נפגשות עם שירותי הרווחה ובריאות הנפש בישראל
  לאה חביף
 • פרשה בהשהיה: ניתוח המדיניות העכשווית בעניין פרשת ילדי תימן המזרח והבלקן
  חדוה אייל
 • אי־אפשר להיות קונספירטיביים מדי: רצח רבין והאיווי של תיאוריות קונספירציה בישראל
  שוקי מאירוביץ
 • נחלות כלל כאזורי מגע: לאחר דוקומנטה חמש־עשרה
  נורה שטרנפלד
 • ללמוד עם הדרום הגלובלי: דוקומנטה חמש-עשרה והתערוכה של המאה ה-21
  ורד מימון ושאול סתר
 • דה־קולוניאליות ודוקומנטה חמש־עשרה: אנטישמיות, אי־לימוד וכישלון התרגום
  אילת זהר
 • הזמן שאחרי המהפכה: תיק עבודות בהשראת דוקומנטה חמש־עשרה
  אביטל ברק
 • מרוב חברים לא רואים את התערוכה: רואנגרופה ותעשיית היצירה העכשווית
  גלית אילת
 • הקדמה: נחלות הכלל והפמיניזם של סילביה פדריצ'י
  עדי מורנו
 • פמיניזם והפוליטיקה של נחלת הכלל בעידן של הצבר ראשוני
  סילביה פדריצ'י